ביטול ביטוח רכב – איך עושים את זה? וכמה מגיע לכם בחזרה?

פרסומת
ביטול פוליסת ביטוח רכב

ביטוח רכב הוא אחד מהביטוחים היותר מוכרים לציבור, בעיקר מעצם העובדה שיש לרכוש או לחדש אותו פעם בשנה, ושלרוב הנהגים יוצא להפעיל אותו פעם, או מספר פעמים, במהלך חייהם.

אחת העובדות הפחות מוכרות לגבי ביטוח רכב היא, שניתן לבטל אותו בכל עת, ולקבל החזר כספי על התקופה שנותרה לנו עד תום תקופת הביטוח.

אז איך מבטלים ביטוח רכב? באילו מקרים? ממה יש להיזהר? ואיך מחשבים את ההחזר הכספי? כל זאת ועוד – במדריך שלפניכם.

תוכן העניינים

מתי אפשר וכדאי לבטל פוליסת ביטוח רכב?

ביטול עקב מכירת רכב

לאחר שמוכרים מכונית, יש לבטל את פוליסת ביטוח הרכב שנרכשה עבורה, על מנת להימנע מתשלומים מיותרים על ביטוח לרכב שאינו ברשותכם.

בעת ביטול ביטוח רכב עקב מכירה, רוב חברות הביטוח יבקשו לקבל, בנוסף לטופס ביטול הפוליסה, גם את טופס העברת הבעלות על הרכב, עם פרטי רוכש הרכב.

שימו לב שחשוב מאוד שביטול הפוליסה ייכנס לתוקף רק אחרי השלמת מכירת הרכב, ושאסור לנהוג ברכב ללא ביטוח חובה.

ביטול עקב כפל ביטוחים

במקרים מסויימים מתגלה שאדם מחזיק בשני ביטוחי רכב, דבר הנקרא "כפל ביטוחי".

במקרים כאלה ניתן לבטל את הביטוח המיותר, אך חשוב לוודא שפוליסת הביטוח שנשארת לכם אכן מספקת כיסוי שמתאים לצרכים שלכם.

ביטול עקב גניבת רכב

במקרה של גניבת רכב, יש לבטל את ביטוח החובה וביטוח צד ג'. שימו לב לא לבטל את הביטוח המקיף המכסה מפני גניבה ללא תיאום עם חברת / סוכנות הביטוח.

בעת ביטול ביטוח רכב עקב גניבה יש לצרף אישור משטרה על גניבת הרכב.

ביטול עקב השבתת רכב

השבתת רכב כתוצאה מתאונה או מבלאי טכני מתבצעת מול משרד הרישוי. לאחר השבתת הרכב ניתן לבטל את ביטוחי הרכב שעשיתם עבורו. יש לצרף לטופס ביטול הביטוח את אישור משרד הרישוי בדבר השבתת הרכב.

ביטול ביטוח רכב – ממה צריך להיזהר?

קודם כל נדגיש שנהיגה ברכב ללא ביטוח חובה היא עבירה על החוק, ושמומלץ תמיד שיהיה לרכב לפחות ביטוח לנזקי רכוש של צד ג'.

כך, במקרה של ביטול ביטוח עקב מכירת רכב, חשוב להקפיד שביטול הפוליסה יכנס לתוקף רק לאחר מכירת הרכב והעברת הבעלות ולא לפני כן.

במידה שהביטול הוא בגלל שאינכם נוסעים ברכב, חשוב לדעת שניתן גם להקפיא את הביטוח.

חשוב לזכור שמרגע ביטול פוליסת ביטוח רכב, חברת הביטוח אינה מחויבת יותר לפצות אתכם במקרים של נזקים לגוף או לרכוש (שלכם, של משפחתכם או של אחרים) כתוצאה מהשימוש ברכב.

פרסומת

ביטול ביטוח רכב – מה ההחזר הכספי שאקבל?

על פי הנחיות משרד האוצר, ההחזר הכספי בגין ביטול ביטוח רכב מחושב באופן שונה במקרה שבו הביטול הוא מסיבה של מכירת / גניבת / השבתת רכב, לעומת מקרים שבהם ביטול הפוליסה הוא בעקבות רכישת ביטוח זול יותר בחברה אחרת.

החזר כספי – ביטול ביטוח בעקבות רכישת פוליסה אחרת

חברת הביטוח תחזיר למבוטח את דמי הביטוח ששילם, בניכוי הסכומים הבאים:

  1. אם הפוליסה לא נכנסה עדיין לתוקף, או שהייתה בתוקף 7 ימים או פחות, תנכה חברת הביטוח מההחזר 5% מדמי הביטוח (הפרמיה) השנתיים.
  2. במידה והפוליסה הייתה בתוקף יותר מ-7 ימים, תנכה חברת הביטוח מההחזר 5% מהפרמיה השנתית, בתוספת 0.3% מדמי הביטוח השנתיים עבור כל יום ביטוח נוסף שהפוליסה הייתה בתוקף (החל מהיום השמיני).

החזר כספי – ביטול ביטוח כתוצאה מגניבה / מכירה / השבתת רכב

במקרה של ביטול פוליסת ביטוח רכב עקב גניבת הרכב, העברת הבעלות על הרכב לאדם אחר, יציאת הרכב מכלל שימוש, או פטירת הנהג בפוליסה (במקרה של נהג יחיד), יחושב ההחזר מחברת הביטוח בהתאם למשך הזמן שהייתה הפוליסה בתוקף, ללא קנס.

אופן חישוב ההחזר: מחלקים את הפרמיה השנתית ששולמה במספר הימים הרשומים בפוליסה, ומכפילים את התוצאה במספר הימים שנותרו עד תום תקופת הביטוח.

לסכום ההחזר יש להוסיף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם סמוך לפני תחילת הביטוח ועד למדד האחרון שפורסם לפני החזרת דמי הביטוח.

ההחזר הכספי יבוצע, על פי רוב, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הביטול נכנס לתוקף, באמצעות אמצעי התשלום בו שולמו דמי הביטוח עבור הפוליסה.

ביטול ביטוח רכב מקיף / צד ג'

שימו לב שבחלק מהחברות, ביטול ביטוח רכב גורר את ביטולה של ההנחה שקיבלתם בעת רכישת הביטוח (במידה וקיבלתם), כך שההחזר הכספי יפחת בהתאם. מומלץ לוודא את הנושא לפני ביטול הביטוח.

ביטול ביטוח רכב חובה

במקרה של ביטול ביטוח חובה, חלק מהחברות מתנות את מתן ההחזר הכספי בכך שתחזירו את תעודת ביטוח החובה המקורית לסוכן הביטוח שלכם או למשרדי חברת הביטוח בדואר. במידה ותעודת החובה אבדה או שלא קיבלתם אותה, תוכלו לבקש לחתום על תצהיר בנושא עבור חברת הביטוח.

איך מבטלים ביטוח רכב?

ביטול ביטוח רכב הוא פעולה פשוטה יחסית, שמתמצה ברוב המקרים בשליחת טופס ביטול פוליסת ביטוח הרכב לחברת הביטוח או סוכן הביטוח שלכם.

בחלק מהמקרים נדרשים מסמכים נוספים על מנת לבטל את הפוליסה:

רשימת מסמכים נדרשים לצורך ביטול פוליסת ביטוח רכב

  • ביטול פוליסת ביטוח רכב ללא שעבוד: יש לשלוח טופס ביטול מלא בלבד.
  • ביטול פוליסת ביטוח לרכב עם שיעבוד: אישור הסרת שעבוד או פוליסה נגדית לאותו הרכב עם פרטי אותו משעבד, טופס ביטול מלא.
  • במקרה של ביטול עקב מכירת רכב: יש לשלוח גם טופס העברת בעלות.
  • במקרה של ביטול ביטוח חובה, חלק מהחברות מתנות את מתן ההחזר הכספי בכך שתחזירו את תעודת ביטוח החובה המקורית לסוכן הביטוח שלכם או למשרדי חברת הביטוח בדואר.
  • חלק מחברות הביטוח דורשות מסמכים נוספים, כגון: אישור משטרה על גניבה במקרה של ביטול ביטוח בעקבות גניבת רכב, עותק פוליסת ביטוח במקרה של ביטול ביטוח בעקבות כפל ביטוח, אישור השבתה ממשרד הרישוי במקרה של ביטול ביטוח בגלל השבתת הרכב וכו'. יש לוודא מול חברת הביטוח באם נדרשים מסמכים נוספים.

לאחר שליחת בקשת הביטול לחברת הביטוח, החברה אמורה בדרך כלל להשלים את ביטול הפוליסה בתוך 3 ימי עסקים (בכפוף לקבלת בקשה תקינה וצירוף המסמכים הנדרשים). בסיום הטיפול בבקשה, אמורה חברת הביטוח לשלוח אליכם הודעת אישור על ביצוע הביטול. 

בחלק הבא של המדריך נפרט את הדרכים השונות לביטול ביטוח רכב בחברות הביטוח השונות. הפרטים המופיעים פה מתבססים על המופיע באתרי חברות הביטוח, אך יש לוודא את תקינותם לפני ששולחים את הבקשה, על מנת להימנע מטעויות. במידה ומצאתם פרט כלשהו שאינו מדויק או מעודכן – נשמח שתעדכנו אותנו בטופס ליצירת קשר.

ביטול ביטוח רכב – AIG איי איי ג'י

ניתן לבטל פוליסת ביטוח רכב בחברת AIG במספר דרכים:

א. מילוי טופס הביטול ושליחתו (לצד טפסים נדרשים נוספים אם יש) בערוצים הבאים:

  1. באזור האישי באתר
  2. מייל: [email protected]

ב. פנייה למוקד שירות לקוחות AIG בטלפון 03-9272300

ביטול ביטוח רכב – WeSure ווישור ביטוח

ביטול פוליסת ביטוח רכב בחברת ווישור (WeSure) ניתן לבצע על ידי מילוי טופס בקשה דיגיטלי לביטול פוליסה ושליחתו לחברה כשהוא חתום ומלא על כל פרטיו, באחת מהדרכים הבאות:

ביטול ביטוח רכב – איילון ביטוח

ניתן לבטל פוליסת ביטוח רכב בחברת איילון באמצעות טופס מקוון באזור האישי, או על ידי מילוי ושליחת טופס ידני בדרכים הבאות:

ביטול ביטוח רכב – ביטוח חקלאי

ניתן לבטל פוליסת ביטוח רכב בחברת ביטוח חקלאי בדרכים הבאות:

ביטול ביטוח רכב – ביטוח ישיר – 9 ביטוח

ניתן לבצע ביטול ביטוח רכב בחברת 9 ביטוח (ביטוח ישיר) באזור האישי, או על ידי שליחת טופס הביטול והמסמכים הנדרשים (ראו רשימה) בדרכים הבאות:

ביטול ביטוח רכב – הכשרה ביטוח

בקשות לביטול פוליסת רכב בחברת הכשרה ביטוח ניתן לשלוח בדרכים הבאות:

הורדת טופס ביטול פוליסה רכב רכוש – לחצו כאן. להורדת טופס ביטול פוליסת רכב חובה – לחצו כאן.

שירות לקוחות הכשרה ביטוח – פרטים נוספים.

ביטול ביטוח רכב – הפול ביטוח

ניתן לבטל פוליסת ביטוח רכב בחברת הפול במספר דרכים. להורדת טופס ביטול לחצו כאן. בנוסף יש לצרף טופס הצהרת קונה.

ביטול ביטוח רכב – הראל ביטוח

ביטול ביטוח רכב בחברת הראל ניתן לבצע אונליין בקישור הזה.

אפשרות נוספת לביטול פוליסת רכב בהראל היא על ידי מילוי טופס הביטול שבקישור הזה, ושליחתו לחברת הראל בדרכים הבאות:

ביטול ביטוח רכב – הפניקס ביטוח

ביטול ביטוח רכב בחברת הפניקס מתבצע בקישור הזה.

חשוב לקרוא לפני שליחת טופס הביטול את הנחיות הפניקס לביטול פוליסת ביטוח רכב.

בנוסף, ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות הפניקס בנושא ביטול ביטוח הרכב.

ביטול ביטוח רכב – כלל ביטוח

פוליסת ביטוח רכב בחברת כלל ביטוח ניתן לבטל באמצעות הטפסים הבאים:

ניתן לשלוח את טפסי הביטול לשירות לקוחות כלל ביטוח בדרכים הבאות:

ביטול ביטוח רכב – ליברה ביטוח

ביטול פוליסת ביטוח רכב בחברת ליברה ביטוח ניתן לבצע על ידי טופס מקוון באיזור האישי או על ידי מילוי טופס ביטול ידני ושליחתו לחברה בדרכים הבאות:

ביטול ביטוח רכב – מגדל ביטוח

ביטול פוליסת ביטוח רכב בחברת מגדל (לחצו כאן להורדת טופס):

ביטול ביטוח רכב – מנורה ביטוח

ביטול ביטוח רכב בחברת מנורה מתבצע על ידי מילוי טופס הביטול שבקישור הזה, ושליחתו לחברת מנורה בדרכים הבאות:

ביטול ביטוח רכב – שירביט

על מנת לבטל ביטוח רכב בחברת שירביט (מבית הראל ביטוח) יש למלא טופס ביטול ולהעבירו לחברה:

הגשת הבקשה:

שירות לקוחות שירביט – פרטים נוספים

ביטול ביטוח רכב – שומרה ביטוח

על מנת לבטל פוליסת רכב בשומרה ביטוח יש להוריד טופס בקשה לביטול הפוליסה ולשלוח אותו, בתוספת המסמכים הנדרשים, באחת מהדרכים הבאות:

ביטול ביטוח רכב – שלמה ביטוח

ביטול ביטוח רכב בחברת שלמה ביטוח מתבצע על ידי מילוי טופס ביטול הפוליסה שבקישור הזה, ושליחתו למייל: [email protected] או לפקס 03-5653419.

כמו כן ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות שלמה ביטוח בנושא ביטול ביטוח רכב.

אולי יעניין אותך גם:

error: תוכן מוגן. אין להעתיק!!