דואר ישראל – סניפים, מרכזי מסירה – כתובות, טלפון

עודכן בתאריך 30/08/2023

דואר ישראל מפעיל יותר מ-700 סניפים ו-600 מרכזי מסירה בכל רחבי הארץ.

פרסומת

כאן תמצאו את כתובות ומספרי הטלפון של סניפי דואר ישראל ומרכזי המסירה העובדים עם דואר ישראל.

שימו לב שניתן לסנן ולחפש בטבלה על מנת למצוא את כל הסניף הרצוי או את כל הסניפים בעיר המבוקשת.

אנחנו משתדלים לשמור על הנתונים בטבלה מעודכנים – במידה ומצאתם טעות בטבלה נשמח לקבל מכם משוב בנושא.

למספרי טלפון ופרטים ליצירת קשר עם שירות לקוחות דואר ישראל – לחצו כאן.

עירשם סניףסוגכתובתטלפון
אבו גושאבו גוש (165)סניף דוארדרך השלום 37 אבו גוש171
אבו סנאןאבו סנאן (917)סניף דואראבו סנאן171
אבו סנאןממ"ס עאנן פארם (3717)מרכז מסירהסולטאן באשא אלאטרש 1 אבו סנאן171
אבטליוןמ. ישוב אבטליון (3925)סניף דואראבטליון171
אביאלאביאל (3962)סניף דואראביאל171
אביחילאביחיל (660)סניף דואראביחיל171
אבן יהודהבית הדואר אבן יהודה (661)סניף דוארבני בנימין 1 אבן יהודה171
אבן ספירמזכירות ישוב אבן ספיר (3126)סניף דואראבן ספיר171
אבני איתןאבני איתן (3844)סניף דואראבני איתן171
אבני חפץמזכירות אבני חפץ (3063)סניף דואררח' איבי הנח"ל 1 אבני חפץ171
אבנתנחל אבנת (3048)סניף דואראבנת171
אדורהאדורה (3055)סניף דואראדורה171
אדםאדם (3004)סניף דואררקפת אדם171
אדרתאדרת (3197)סניף דואראדרת171
אדרתתרום (3242)סניף דואראדרת171
אודיםאודים (662)סניף דואראודים171
אוהדאוהד (3982)סניף דואראוהד171
אום אל-פחםאום אל פאחם – שאגור (723)סניף דוארשאגור 1 אום אל-פחם171
אום אל-פחםאום אל פחם-מרכז (825)סניף דואררח' עומר בן אלחטאב אום אל-פחם171
אום אל-פחםאלקודס אום אל פחם (758)סניף דואראלקודס 36 אום אל-פחם171
אום אל-פחםבית הדואר אום אל פחם (810)סניף דואראום אל-פחם171
אום אל-פחםממ"ס – מינימרקט בני עיסאם (2707)מרכז מסירהאום אל-פחם04-6113511
אום אל-פחםממ"ס – סובח ומסא (2782)מרכז מסירהרח' ראשי אום אל-פחם04-6315115
אום אל-פחםממ"ס- מיני מרקט סאהר (2714)מרכז מסירהשכונת עין גראר 1 אום אל-פחם171
אופקיםבית הדואר אופקים (250)סניף דוארגולומב 1 אופקים171
אופקיםממ"ס – סופר סמדר (2328)מרכז מסירהישעיהו 20 אופקים08-9961356
אופקיםממ"ס – סלקשיין אופקים (2303)מרכז מסירהז'בוטינסקי 7 אופקים171
אופקיםממ"ס מחסני הסטוק אופקים (3415)מרכז מסירהשד הרצל 3 אופקים171
אופקיםפסג' בן גוריון אופקים (285)סניף דוארחפץ חיים 51 אופקים171
אור יהודהבית הדואר אור יהודה (571)סניף דוארסעדון אליהו 130 אור יהודה171
אור יהודהממ"ס – הסטוק אור יהודה (2081)מרכז מסירהמלאכה 11 אור יהודה171
אור יהודהממ"ס – הקולה בעיר (2082)מרכז מסירהראשונים 2 אור יהודה171
אור עקיבאבית הדואר אור עקיבא (811)סניף דואררוטשילד 18 אור עקיבא171
אור עקיבאממ"ס – אטיאס דוד (2833)מרכז מסירההעליה 1 אור עקיבא171
אור עקיבאממ"ס מיני מרקט רמי (2824)מרכז מסירהשפירא אברהם אור עקיבא171
אורהמזכירות ישוב אורה (3039)סניף דואר1 אורה171
אורותאורות (3480)סניף דואראורות171
אורניתאורנית (148)סניף דואראורנית171
אורניתממ"ס-אורנית-מרכז חוגים (2650)מרכז מסירהאורנית171
אז"ת שער בנימיןממ"ס שער בנימין (3229)מרכז מסירהאז"ת שער בנימין171
אזוראזור (572)סניף דוארשפינוזה 2 אזור171
אזורממ"ס – סופר שוק אחים נמטי (2360)מרכז מסירהבן גוריון 24 אזור171
אזורממ"ס – רק היום (2309)מרכז מסירההמצודה 6 אזור171
אזורממ"ס – שכונת שבענה (689)מרכז מסירהשד בן גוריון 4 אזור03-5595110
אחווהאחווה (3289)סניף דואראחווה171
אחיהודאחיהוד (3820)סניף דואראחיהוד171
אילתבית הדואר אילת (200)סניף דוארשד התמרים 19 אילת171
אילתממ"ס – מינימקרט אבי (2049)מרכז מסירההשחם 4 אילת171
אילתממ"ס – משהו טוב- ששת הימים (2007)מרכז מסירהשד ששת הימים 182 אילת171
אילתממ"ס – מתנות רפאל (2312)מרכז מסירהיותם 53 אילת08-6377192
אילתממ"ס – סופר צאלים (2391)מרכז מסירהנירית 2 אילת08-6330771
אילתממ"ס – סלקשיין אילת (2476)מרכז מסירההמלאכה 11 אילת171
אילתממ"ס וואוו (2015)מרכז מסירהשד ששת הימים 320 אילת171
אילתממ"ס מתוקיס אילת (3412)מרכז מסירהמשעול צופר 1 אילת171
איתמרמזכירות ישוב איתמר (3106)סניף דואראיתמר171
אכסאלאיכסאל (951)סניף דואראכסאל171
אכסאלממ"ס איכסאל (3707)מרכז מסירהאכסאל171
אלון הגלילאלון הגליל (3810)סניף דואראלון הגליל171
אלון מורהאלון מורה (361)סניף דואראלון מורה171
אלון שבותאלון שבות (191)סניף דואראלון שבות אלון שבות171
אלוני אבאאלוני אבא (3212)סניף דואראלוני אבא171
אלוני הבשןאלוני הבשן (3865)סניף דואראלוני הבשן171
אליאבאליאב (3469)סניף דואראליאב171
אליכיןאליכין (795)סניף דואראליכין171
אלישיבאליישיב (3672)סניף דואראלישיב171
אלישמעאלישמע (3658)סניף דואראלישמע171
אלעדאלעד (490)סניף דוארשמעון בן שטח 10 אלעד171
אלעזראלעזר (3007)סניף דואראלעזר171
אלפי מנשהאלפי מנשה (183)סניף דוארגלבוע 116 אלפי מנשה171
אלקושאלקוש (3966)סניף דואראלקוש171
אלקנהאלקנה (141)סניף דואראלקנה171
אמיריםאמירים (3819)סניף דואראמירים171
אמציהאמציה (3471)סניף דואראמציה171
אניעםאניעם (3843)סניף דואראניעם171
אעבליןאיעבלין (812)סניף דואראעבלין171
אעבליןממ"ס מינימרקט אלנעמה (3713)מרכז מסירהאעבלין171
אפיקיםאפיקים (952)סניף דואראפיקים171
אפקאפק (815)סניף דואראפק171
אפרתאפרת (197)סניף דואראפרת171
אפרתממ"ס טוויס פלוס (2248)מרכז מסירהזית שמן 2 אפרת171
אפרתממ"ס סוויטס (2250)מרכז מסירהזית שמן 2 אפרת171
אפרתממ"ס שי נשי אפרת (2229)מרכז מסירההתאנה 1 אפרת171
ארגמןארגמן (3052)סניף דוארארגמן171
אריאלבית הדואר אריאל (193)סניף דואריהודה 14 אריאל171
אריאלממ"ס – מותק של ממתק (2104)מרכז מסירהדרך הציונות 54 אריאל171
אריאלממ"ס – מלךהאריות אריאל (2267)מרכז מסירההמלאכה 4 אריאל171
אריאלסוכנות אוניברסיטת אריאל (362)סניף דוארדרך רמת הגולן 25 אריאל171
אשבולאשבול (3173)סניף דואראשבול171
אשדודאזור התעשיה הקלה (346)סניף דוארהעבודה 65 אשדוד171
אשדודבית הדואר אשדוד (300)סניף דוארהרצל 1 אשדוד171
אשדודבעל הנס (304)סניף דואררשב"י 12 אשדוד171
אשדודהעצמאות (מינימרקט תמי) אשדוד (308)סניף דוארהעצמאות 26 אשדוד171
אשדודממ"ס – אגודה למען העיוור אשדו (2027)מרכז מסירההראשונים 11 אשדוד171
אשדודממ"ס – הכל כלול אשדוד (2392)מרכז מסירהחיים משה שפירא 20 אשדוד08-8541921
אשדודממ"ס – השכנה המתוקה (2352)מרכז מסירהשד הרצל 1 אשדוד171
אשדודממ"ס – יש חסד אשדוד (2322)מרכז מסירהחנה סנש 9 אשדוד171
אשדודממ"ס – מאפה דהרי – י' (2053)מרכז מסירהאברהם סופר 3 אשדוד08-9758873
אשדודממ"ס – מאפה דהרי – יא' (2054)מרכז מסירהכנרת 5 אשדוד08-9758873
אשדודממ"ס – מאפיית דהרי ד' (3432)מרכז מסירהקרן היסוד 4 אשדוד171
אשדודממ"ס – מילניום (2393)מרכז מסירההציונות 45 אשדוד08-2678286
אשדודממ"ס – מינימרקט כלנית (2062)מרכז מסירההכלנית 15 אשדוד171
אשדודממ"ס – מפגש חברים אשדוד (2847)מרכז מסירהאבן עזרא 23 אשדוד171
אשדודממ"ס – סלקשיין אשדוד (2486)מרכז מסירהחיים משה שפירא 25 אשדוד171
אשדודממ"ס – פמילי קרים (2400)מרכז מסירהגיא אוני 12 אשדוד171
אשדודממ"ס – שופרסל דיל הרצל (2412)מרכז מסירההרצל 1 אשדוד08-8651888
אשדודממ"ס הגל המתוק קדש אשדוד (3413)מרכז מסירהקדש 10 אשדוד171
אשדודממ"ס זול סטוק (3359)מרכז מסירההאורגים 9 אשדוד171
אשדודממ"ס נגילה בנרגילה (2059)מרכז מסירהאדר 4 אשדוד171
אשדודרובע ב' (302)סניף דואררמב"ם 4 אשדוד171
אשדודרובע ט' (348)סניף דוארגיא אוני 2 אשדוד171
אשדודרובע טו' (טופז) (360)סניף דוארשד מונטיפיורי 6 אשדוד171
אשדודרובע י"ג (318)סניף דוארהמלך דוד 18 אשדוד171
אשחראשחר (3828)סניף דואראשחר171
אשקלוןאפרידר (212)סניף דואראורט 24 אשקלון171
אשקלוןבית הדואר אשקלון (210)סניף דוארהרצל 18 אשקלון171
אשקלוןברנע (279)סניף דוארלייפר- מילר רחל 17 אשקלון171
אשקלוןממ"ס – אגוז ותמר (2439)מרכז מסירההנשיא 3 אשקלון072-250656
אשקלוןממ"ס – אנרג'י (2487)מרכז מסירהההסתדרות 40 אשקלון171
אשקלוןממ"ס – דפוס סגנון (2373)מרכז מסירהדוד רמז 39 אשקלון171
אשקלוןממ"ס – הכל כלול (3399)מרכז מסירהאלי כהן אשקלון171
אשקלוןממ"ס – מכולת השלום (3346)מרכז מסירהההסתדרות 14 אשקלון171
אשקלוןממ"ס – מכולת מתי (2359)מרכז מסירהבר כוכבא 19 אשקלון08-6710371
אשקלוןממ"ס – מכולת שוקי (יצחק) (2367)מרכז מסירהעגנון ש"י 5 אשקלון08-6761093
אשקלוןממ"ס – ענקי הספורט וענקי האופטיקה (2399)מרכז מסירהאלי כהן 39 אשקלון171
אשקלוןממ"ס – פינת הגלידות מאיר ועקני (3397)מרכז מסירההרצל 87 אשקלון171
אשקלוןממ"ס – תמר דקל (3319)מרכז מסירהאלי כהן 21 אשקלון171
אשקלוןממ"ס סלקשיין חוצות (קניון חוצ) (3372)מרכז מסירהנח"ל 1 אשקלון171
אשקלוןממ"ס פאן אנד רוזס (2044)מרכז מסירהרמז דוד 21 אשקלון171
אשקלוןמרכז נפתי (211)סניף דוארקיבוץ גלויות 5 אשקלון171
אשקלוןנווה הדרים (208)סניף דואריהדות ספרד 54 אשקלון171
אשקלוןסוכנות העיר אשקלון (295)סניף דוארהעבודה 21 אשקלון171
אשרתאשרת (3888)סניף דואראשרת171
באקה אל-גרביהבאקה אל גרביה צפון (854)סניף דואראלקודס 27 באקה אל-גרביה171
באקה אל-גרביהבית הדואר באקה אל גרבייה (819)סניף דואראלח'ולפאא אלראשדון 27 באקה אל-גרביה171
באקה אל-גרביהממ"ס – נקודת המלך (3780)מרכז מסירהאלקודס 283 באקה אל-גרביה171
באר אורהבאר אורה (3482)סניף דוארבאר אורה171
באר גניםמ . ישוב באר גנים (3254)סניף דוארבאר גנים171
באר יעקבממ"ס – חנות הסלולור שלי (2302)מרכז מסירהקרן היסוד 6 באר יעקב171
באר יעקבממ"ס – מינימרקט הגפן (2345)מרכז מסירההגפן 2 באר יעקב08-9282419
באר יעקבממ"ס – צרכניה תלמי מנשה (2346)מרכז מסירהאליהו 30 באר יעקב171
באר יעקבשא נס באר יעקב (573)סניף דוארשא נס 17 באר יעקב171
באר שבעאשנב גבייה-עירייה (203)סניף דואררח' הדסה 78 באר שבע171
באר שבעבית הדואר באר-שבע (220)סניף דוארשד רגר יצחק 9 באר שבע171
באר שבעגולדי בפארק (3423)סניף דוארנחל פרת 10 באר שבע171
באר שבעהמיליונר הבא (2067)סניף דוארפיקרד 2 באר שבע171
באר שבעממ"ס – בית מאפה חושן (2016)מרכז מסירההשלום 31 באר שבע171
באר שבעממ"ס – בית מאפה חושן (2093)מרכז מסירהניב דוד 26 באר שבע171
באר שבעממ"ס – בן ממתקים (ישפו פלנאט) (2055)מרכז מסירהקטינקא 2 באר שבע171
באר שבעממ"ס – גרין מרקט (2057)מרכז מסירהסוקולוב 24 באר שבע08-9708141
באר שבעממ"ס – חנות -מרכז גל רמות (259)מרכז מסירההדעת 102 באר שבע171
באר שבעממ"ס – טיק טק (2035)מרכז מסירהאוסישקין 10 באר שבע171
באר שבעממ"ס – מחסני הסטוק (2378)מרכז מסירהשריג נחום 12 באר שבע171
באר שבעממ"ס – מיני בית (2405)מרכז מסירהשאול המלך 28 באר שבע08-9454590
באר שבעממ"ס – מיני זול (2388)מרכז מסירהאביגדור המאירי 12 באר שבע171
באר שבעממ"ס – מיני מרקט זבוטנסקי (3396)מרכז מסירהז'בוטינסקי זאב 2 באר שבע171
באר שבעממ"ס – מיני נוגה (2094)מרכז מסירהמשה קהירי 2 באר שבע171
באר שבעממ"ס – מינימרקט הנחל (2450)מרכז מסירהרבקה 16 באר שבע171
באר שבעממ"ס – מינימרקט לירן (2369)מרכז מסירהשאול המלך 14 באר שבע171
באר שבעממ"ס – מכולת אדיר (2317)מרכז מסירהייבין יהושע 2 באר שבע077-214466
באר שבעממ"ס – מכולת ברכת הארי (2040)מרכז מסירהיוסף שטרן 9 באר שבע171
באר שבעממ"ס – מני מרקט העליה (2387)מרכז מסירההעליה 9 באר שבע171
באר שבעממ"ס – מצדה – מיני שני (2077)מרכז מסירהדרך מצדה 10 באר שבע171
באר שבעממ"ס – מרכול ו' החדשה (2313)מרכז מסירהירקוני עמוס 8 באר שבע08-8534378
באר שבעממ"ס – סופר לאון (2012)מרכז מסירההצבי 53 באר שבע08-6432233
באר שבעממ"ס – סופר מהיום להיום (2060)מרכז מסירהלנדאו חיים 2 באר שבע171
באר שבעממ"ס – סלקשיין הדסה ב"ש (2026)מרכז מסירההדסה 63 באר שבע171
באר שבעממ"ס – סלקשיין קניון אביה (2478)מרכז מסירהמבצע יואב 49 באר שבע171
באר שבעממ"ס – פירות סתיו אביב (2018)מרכז מסירהיוהנה ז'בוטינסקי 24 באר שבע171
באר שבעממ"ס – פצוחי וממתקי חורי (2011)מרכז מסירהשדרות ירושלים 42 באר שבע522889474
באר שבעממ"ס – צ'פופו (2330)מרכז מסירהאפרים לרון 112 באר שבע171
באר שבעממ"ס – צעצועי רון קניון הנגב (2048)מרכז מסירהשד רגר יצחק 2 באר שבע171
באר שבעממ"ס – תומס (3419)מרכז מסירהשריג נחום 25 באר שבע171
באר שבעממ"ס -מינימרקט הבנים (2466)מרכז מסירהעולי הגרדום 3 באר שבע171
באר שבעממ"ס בית הקליה נווה זאב (2071)מרכז מסירהייבין יהושע 2 באר שבע050-7806669
באר שבעממ"ס מינימרקט עין גדי (2383)מרכז מסירהעין גדי 13 באר שבע171
באר שבעממ"ס מפגש לביא ב"ש (2096)מרכז מסירהאברבנאל 20 באר שבע171
באר שבעממ"ס סלקשיין גרנד ב"ש (2099)מרכז מסירהשד טוביהו דוד 125 באר שבע171
באר שבעממ"ס- מיני שני באר שבע (3343)מרכז מסירהבזל 8 באר שבע052-6007073
באר שבענוה נוי (224)סניף דוארשטה 44 באר שבע171
באר שבעקניון אביה (231)סניף דוארמבצע יואב 49 באר שבע171
באר שבעשכון ד' מרכז גילת (223)סניף דואראברהם אבינו 31 באר שבע171
בארות יצחקבארות יצחק (482)סניף דוארבארות יצחק171
בועיינה-נוג'ידאתבועיינה-נג'ידאת (786)סניף דוארבועיינה-נוג'ידאת171
בוקעאתאבוקעאתא (892)סניף דוארבוקעאתא171
בורגתהבורגתה (2989)סניף דוארההדס 1 בורגתה171
ביצרוןחדר דואר ביצרון (2413)סניף דוארחדר דואר 1 ביצרון171
ביר אל-מכסורביר אל מכסור (807)סניף דוארביר אל-מכסור171
ביריהביריה (3830)סניף דוארביריה171
בית אלבית אל ממשל (164)סניף דוארבית אל171
בית אלממ"ס דוארי בית אל (2298)מרכז מסירהתורה ועבודה 139 בית אל171
בית אריהבית אריה (374)סניף דוארהזית 1 בית אריה171
בית ג'ןבית ג'ן (779)סניף דוארבית ג'ן171
בית ג'ןממ"ס – אלביאדר מרקט (2777)מרכז מסירהבית ג'ן04-9805601
בית ג'ןממ"ס נאיה פישן בית גאן – (2743)מרכז מסירהאלג'רמק 27 בית ג'ן171
בית גמליאלבית גמליאל (3310)סניף דוארבית גמליאל171
בית דגןבית דגן (574)סניף דוארבגין מנחם 9 בית דגן171
בית דגןממ"ס- סופר סופר זיו ושרון (2047)מרכז מסירהטרומפלדור 20 בית דגן171
בית הלויבית הלוי (3667)סניף דוארבית הלוי171
בית השיטהבית השיטה (954)סניף דוארבית השיטה171
בית זיתבית זית (138)סניף דוארהגפן 1 בית זית171
בית חורוןמזכירות ישוב בית חורון (3094)סניף דואר1 בית חורון171
בית חנןבית חנן (370)סניף דוארבית חנן171
בית חשמונאימזכירות ישוב בית חשמונאי (3084)סניף דואריונתן הוופסי 1 בית חשמונאי171
בית יצחק-שער חפרמושב בית יצחק (664)סניף דוארבית יצחק-שער חפר171
בית לחם הגליליתמ. ישוב בית לחם הגלילית (3217)סניף דוארבית לחם הגלילית171
בית מאירמזכירות ישוב בית מאיר (3089)סניף דואר1 בית מאיר171
בית נחמיהמינימרקט אבי צרכניה (3450)סניף דוארבית נחמיה171
בית עזראמזכירת ישוב בית עזרא (3259)סניף דוארבית עזרא171
בית עריףבית עריף (3452)סניף דוארבית עריף171
בית שאןבית הדואר בית שאן (955)סניף דוארירושלים הבירה 1 בית שאן171
בית שאןממ"ס – ברכת אברהם (2820)מרכז מסירההרמב"ם 1 בית שאן46586793
בית שאןממ"ס – סלקשיין בית שאן (2785)מרכז מסירהשחם 1 בית שאן171
בית שמשבית הדואר בית שמש (310)סניף דוארבן צבי 24 בית שמש171
בית שמשגבעת שרת (315)סניף דוארראובן 1 בית שמש171
בית שמשהסטוק רמת בית שמש (2246)סניף דוארישעיהו הנביא 4 בית שמש171
בית שמשממ"ס – הכל לשולחן – בית שמש (2178)מרכז מסירהנחל ניצנים 12 בית שמש02-9997484
בית שמשממ"ס – הסטוק בית שמש (2224)מרכז מסירהסמ ויצ"ו 1 בית שמש02-5018144
בית שמשממ"ס – סלקשיין בית שמש (2149)מרכז מסירהיגאל אלון 1 בית שמש171
בית שמשממ"ס – עולם הבית (2262)מרכז מסירהשד' האמוראים 26 בית שמש171
בית שמשממ"ס – תבלינביאים בית שמש (2235)מרכז מסירהמרים הנביאה 16 בית שמש171
בית שמשנחל דולב (336)סניף דוארנחל דולב 19 בית שמש171
ביתר עיליתביתר עלית (147)סניף דואררבי עקיבא 7 ביתר עילית171
ביתר עיליתהמכולת של חיימקה (2194)סניף דוארהמגיד ממעזריטש 62 ביתר עילית171
ביתר עיליתממ"ס – כלי וחומר (2202)מרכז מסירהרבי עקיבא 5 ביתר עילית171
ביתר עיליתתמר (358)סניף דוארהר"ן 6 ביתר עילית171
בן עמימזכירות ישוב בן עמי (3879)סניף דוארבן עמי171
בני ברקבית הדואר בני ברק (503)סניף דוארבן גוריון דוד 11 בני ברק171
בני ברקהבנים (הרב קוק) (528)סניף דואררבי עקיבא 34 בני ברק171
בני ברקממ"ס הום פארטי (2543)מרכז מסירהמצדה 6 בני ברק171
בני ברקממ"ס המחסן חד פעמי בני ברק (3558)מרכז מסירהעזרא 11 בני ברק171
בני ברקממ"ס קיוסק פינת המזל (2522)מרכז מסירהבר כוכבא 14 בני ברק171
בני ברקמרכז הביצים חלוצים (2536)סניף דוארהחלוצים 19 בני ברק171
בני ברקרבי עקיבא (500)סניף דואררבי עקיבא 75 בני ברק171
בני דקליםבני דקלים (3278)סניף דוארבני דקלים171
בני דרוםבני דרום (3149)סניף דוארבני דרום171
בני יהודהבני יהודה (844)סניף דוארבני יהודה171
בני נצריםבני נצרים (3171)סניף דוארבני נצרים171
בני עטרותממ"ס מושב בני עטרות (576)מרכז מסירהבני עטרות171
בני עי"שבני עייש (246)סניף דוארבני עי"ש171
בני עי"שיוניברסל מוטורס (303)סניף דוארהתנופה 5 בני עי"ש171
בני ציוןמושב בני ציון (665)סניף דואראנשי בראשית בני ציון171
בני ראםבני ראם (3258)סניף דוארבני ראם171
בנימינהבית הדואר בנימינה (818)סניף דוארהמיסדים 35 בנימינה171
בנימינהממ"ס -קיו מובייל (מתחם הפיל) (2856)מרכז מסירההשריג 2 בנימינה171
בסמת טבעוןבסמת טבעון (826)סניף דוארבסמת טבעון171
בענהבענה (885)סניף דוארלוביה 10 בענה171
בקועבקוע (3130)סניף דוארבקוע171
בקעותמזכירות ישוב בקעות (3188)סניף דוארבקעות171
בר גיוראבר גיורא (3247)סניף דוארבר גיורא171
בר יוחאיבר יוחאי (3967)סניף דוארבר יוחאי171
ברוכיןמ. ישוב ברוכין (3121)סניף דוארברוכין171
ברכהמזכירות ישוב ברכה (3108)סניף דוארברכה171
ברקברק (3295)סניף דוארברק171
ברקןברקן (3016)סניף דוארברקן171
בת הדרבית הדר (3267)סניף דוארבת הדר171
בת חפרבת חפר (473)סניף דוארבת חפר171
בת חפרממ"ס בת חפר (2508)מרכז מסירהחלבלוב 8 בת חפר171
בת יםבית הדואר בת-ים (516)סניף דוארשד העצמאות 67 בת ים171
בת יםדקר (488)סניף דוארהרצל 71 בת ים171
בת יםממ"ס – אביאור חשמל (2453)מרכז מסירהמצודת ביתר 2 בת ים171
בת יםממ"ס – אלפא פון (2092)מרכז מסירהבלפור 39 בת ים171
בת יםממ"ס – אלפא פון עצמאות (2338)מרכז מסירהעצמאות 2 בת ים171
בת יםממ"ס – אלפא פון- בלפור (2366)מרכז מסירהבלפור 62 בת ים171
בת יםממ"ס – החמארה של יערה (2075)מרכז מסירההנביאים 53 בת ים171
בת יםממ"ס – לב (3314)מרכז מסירההמעפילים 17 בת ים171
בת יםממ"ס – מיני מרקט (3426)מרכז מסירהזמנהוף 12 בת ים171
בת יםממ"ס – מיני מרקט שפירא (2010)מרכז מסירההשר שפירא 42 בת ים171
בת יםממ"ס – פריים מרקט (2365)מרכז מסירהבן גוריון 139 בת ים171
בת יםממ"ס – קיוסק יהושע (2083)מרכז מסירהיוספטל 97 בת ים171
בת יםממ"ס – רוני פון (2347)מרכז מסירהמבצע סיני 20 בת ים171
בת יםממ"ס – שוק סטוק-הרשת הזולה לבית (2051)מרכז מסירהרוטשילד 27 בת ים171
בת יםממ"ס – תקשורת קי די (2368)מרכז מסירהפרנק אנה 29 בת ים171
בת יםממ"ס מיני מרקט בן שושן (3376)מרכז מסירהישראל בן ציון 8 בת ים171
בת יםממ"ס ספייס מרקט (2095)מרכז מסירהקרן היסוד 20 בת ים171
בת יםניסנבאום (489)סניף דוארהרב ניסנבוים יצחק 29 בת ים171
בת יםרמת הנשיא בת ים (515)סניף דוארכהן אלי 24 בת ים171
בת עיןבת עין (3117)סניף דוארבת עין171
ג'דיידה-מכרמכר-ג'דיידה (783)סניף דואר1034 ג'דיידה-מכר171
ג'דיידה-מכרסופר פארם גדידה (2861)סניף דוארג'דיידה-מכר171
ג'ולסג'וליס (977)סניף דוארג'ולס171
ג'לג'וליהג'לג'וליה (556)סניף דוארג'לג'וליה171
ג'לג'וליהממ"ס – איה בייבי (2910)מרכז מסירהרחוב 1 56 ג'לג'וליה03-5164816
ג'סר א-זרקאג'סר א-זרקא (791)סניף דואראלקנאה 1 ג'סר א-זרקא171
ג'סר א-זרקאממ"ס ג'סר א זרקא (2859)מרכז מסירהאלקנאה 1 ג'סר א-זרקא171
ג'ש (גוש חלב)גוש חלב (ג'ש) (956)סניף דוארג'ש (גוש חלב)171
ג'תג'ת (829)סניף דוארג'ת171
גאולי תימןגאולי תימן (3227)סניף דוארגאולי תימן171
גאוליםגאולים (3661)סניף דוארגאולים171
גאוליםממ"ס – מינימרקט רפי (2624)מרכז מסירההותיקים גאולים171
גאליהמזכירות ישוב גאליה (3256)סניף דוארגאליה171
גבעון החדשהממ"ס – גבעון מרקט (2203)מרכז מסירהחרוב 1 גבעון החדשה171
גבעת אבניממ"ס מרכול הגבעה (3041)מרכז מסירהגבעת אבני171
גבעת אלהמזכירות ישוב גבעת אלה (3024)סניף דואר1 גבעת אלה171
גבעת ברנרגבעת ברנר (372)סניף דוארגבעת ברנר171
גבעת השלושהגבעת השלשה (667)סניף דוארגבעת השלושה171
גבעת זאבבית הממתק והיין (2247)סניף דוארהכינור 15 גבעת זאב171
גבעת זאבגבעת זאב (178)סניף דוארהמכבים 46 גבעת זאב171
גבעת יעריםגבעת יערים (3009)סניף דוארמבנה החדש גבעת יערים171
גבעת ישעיהוגבעת ישעיהו (3245)סניף דוארגבעת ישעיהו171
גבעת ניל"יגבעת נילי (3681)סניף דוארגבעת ניל"י171
גבעת עדהגבעת עדה (824)סניף דוארגבעת עדה171
גבעת שמואלממ"ס – הקולה בעיר (2652)מרכז מסירהבגין מנחם 38 גבעת שמואל171
גבעת שמואלממ"ס – מובייל פויינט (735)מרכז מסירההזיתים 96 גבעת שמואל03-5590057
גבעת שמואלממ"ס בגבעה A&M (2504)מרכז מסירההסיבים 48 גבעת שמואל171
גבעת שמואלממ"ס עולם של מתוקים (3583)מרכז מסירהיוני נתניהו 27 גבעת שמואל03-6889438
גבעת שמואלממ"ס קונדומרקט (3554)מרכז מסירהז'בוטינסקי 50 גבעת שמואל171
גבעת שמואלרוגובין גבעת שמואל (501)סניף דוארבגין מנחם 38 גבעת שמואל171
גבעתייםבית הדואר גבעתיים (520)סניף דוארהלמד הא 61 גבעתיים171
גבעתייםממ"ס – מרכז הפיצוחים (2953)מרכז מסירהתפוצות ישראל 4 גבעתיים03-6708242
גבעתייםממ"ס – סניף כצנלסון (522)מרכז מסירהכצנלסון 125 גבעתיים171
גבעתייםממ"ס – עזריאלי גבעתיים (87)מרכז מסירהדרך יצחק רבין 53 גבעתיים03-6290763
גבעתייםממ"ס מרקט גבעתיים (2541)מרכז מסירהויצמן 35 גבעתיים171
גדרהגדרה הצעירה (292)סניף דוארדרך הפרחים 40 גדרה171
גדרהממ"ס – בן חי תקשורת גדרה (2087)מרכז מסירהדרך הפרחים 40 גדרה171
גדרהסוכנות גדרה (373)סניף דוארפייבל 3 גדרה171
גדרהסיטי מרקט (2667)סניף דוארצאלה גדרה171
גיזוגיזו (3244)סניף דוארגיזו171
גילוןמ.ישוב גילון (3807)סניף דוארגילון171
גינתוןגנתון (3451)סניף דוארגינתון171
גיתיתגתית (3046)סניף דוארגיתית171
גן הדרוםגן דרום (3268)סניף דוארגן הדרום171
גן חייםממ"ס – סופר סופר גן חיים (2669)מרכז מסירהגן חיים171
גן יבנהממ"ס – טסטאפון מעבדת סלולר (2043)מרכז מסירההעצמאות 5 גן יבנה171
גן יבנהממ"ס – נגילה בנרגילה גן יבנה (2325)מרכז מסירההרצל 16 גן יבנה171
גן יבנהממ"ס – פולוו מי (2385)מרכז מסירההמגינים 56 גן יבנה171
גן יבנהממ"ס החמניה מתחם דור אלון (2386)מרכז מסירהבגין מנחם 200 גן יבנה171
גן נרמזכירות ישוב גן נר (3044)סניף דואר1 גן נר171
גני טלגני טל (3290)סניף דוארגני טל171
גני תקווהגני תקוה (591)סניף דוארדרך ההדרים 7 גני תקווה171
גני תקווהממ"ס תבלינים וטעמים (2056)מרכז מסירההגליל 78 גני תקווה171
געשממ"ס קיבוץ געש (668)מרכז מסירהגעש171
גפןגפן (3287)סניף דוארגפן171
דאלית אל-כרמלבית הדואר דאלית אל כרמל (830)סניף דוארשייח חמוד נסראלדין דאלית אל-כרמל171
דבוריהדבורייה (808)סניף דואראלזהראא 5 דבוריה171
דבוריהממ"ס – פלאפון דבוריה (2756)מרכז מסירהדבוריה171
דולבמזכירות ישוב דולב (3072)סניף דוארמרכז הישוב 1 דולב171
דחיכפר דחי (3970)סניף דוארדחי171
דייר אל-אסדדיר אל אסד (959)סניף דוארדייר אל-אסד171
דייר חנאדיר חנא (788)סניף דוארדייר חנא788
דימונהבית הדואר דימונה (251)סניף דוארמ"ג המעפילים 5 דימונה171
דימונהממ"ס – מלך המבצעים (2025)מרכז מסירהמ"ג המעפילים 9 דימונה171
דימונהממ"ס – סופר זול אסולין (2492)מרכז מסירההשיבולים 3 דימונה171
דימונהממ"ס – סלקשיין דימונה (2477)מרכז מסירההמלאכה 911 דימונה171
דימונהממ"ס טיים אאוט -פסק זמן (2004)מרכז מסירההמלך דוד 293 דימונה171
דלתוןדלתון (3823)סניף דוארדלתון171
דקלדקל (3178)סניף דוארדקל171
הוד השרוןבית הדואר הוד השרון (600)סניף דוארדרך רמתים 45 הוד השרון171
הוד השרוןמגדיאל-ברגע באחרון (601)סניף דוארחנקין 8 הוד השרון09-7749373
הוד השרוןממ"ס – מכבסה קלין דרים (3635)מרכז מסירהדרך רמתים 35 הוד השרון171
הוד השרוןממ"ס – סוויט שופ הוד השרון (2260)מרכז מסירהסוקולוב 46 הוד השרון171
הוד השרוןממ"ס – סופר צמרת (2698)מרכז מסירהדרך מגדיאל 36 הוד השרון171
הוד השרוןממ"ס – סיטי מרקט הוד השרון (2525)מרכז מסירהסוקולוב 37 הוד השרון171
הוד השרוןממ"ס – קניון עזריאלי השרון (94)מרכז מסירהז'בוטינסקי 3 הוד השרון171
הוד השרוןממ"ס גלידה פלוס הוד השרון (2609)מרכז מסירההבנים 5 הוד השרון171
הושעיהמזכירות ישוב הושעיה (3068)סניף דואר1 הושעיה171
הזורעיםהזורעים (3840)סניף דוארהזורעים171
הילהמזכירות ישוב מצפה הילה (3887)סניף דוארהילה171
העוגןהעוגן (567)סניף דוארהעוגן171
הר אדרהר אדר (3001)סניף דוארהאלה 45 הר אדר171
הר גילההר גילה (3017)סניף דוארהר גילה02-9932742
הר עמשאמזכירות הר עמשא (3103)סניף דוארהר עמשא171
הרצליהביזנס פארק (467)סניף דוארמדינת היהודים 85 הרצליה171
הרצליהבית הדואר הרצליה (610)סניף דוארסוקולוב 68 הרצליה171
הרצליההרצליה ב' (611)סניף דוארהרב פישמן 8 הרצליה171
הרצליהממ"ס – אוי מובייל (3519)מרכז מסירהסוקולוב 4 הרצליה171
הרצליהממ"ס – אורטופול (2992)מרכז מסירהחבצלת השרון 35 הרצליה077-5413714
הרצליהממ"ס – מייסטוק (2527)מרכז מסירהבן גוריון 2 הרצליה171
הרצליהממ"ס – מכולת בן שימול (2960)מרכז מסירההר נבו 19 הרצליה09-9505543
הרצליהממ"ס – סופר על הדרך (2602)מרכז מסירההעצמאות 42 הרצליה171
הרצליהממ"ס – קליית חממה הרצליה (3638)מרכז מסירהשד אבא אבן 3 הרצליה171
הרצליהממ"ס – קניון שבעת הכוכבים (2952)מרכז מסירהשד' שבעת הכוכבים 8 הרצליה171
הרצליהממ"ס החן שבמינימרקט הרצליה (2500)מרכז מסירהסוקולוב 35 הרצליה171
הרצליהצמרות (616)סניף דוארצמרות 2 הרצליה171
הרריתמזכירות ישוב הררית (3926)סניף דוארהררית171
ורד יריחומזכירות ישוב ערבות הירדן (3086)סניף דואר1 ורד יריחו171
זבדיאלזבדיאל (3281)סניף דוארזבדיאל171
זוהרזוהר (3141)סניף דוארזוהר171
זכרון יעקבבית הדואר זכרון יעקב (835)סניף דוארהנדיב 17 זכרון יעקב171
זכרון יעקבממ"ס – מרכולית ענת (28)מרכז מסירהכנפי נשרים 23 זכרון יעקב04-6398369
זכרון יעקבממ"ס – פון שופ (2837)מרכז מסירההנדיב 27 זכרון יעקב076-542542
זכרון יעקבממ"ס מרכולית ענת הנדיב (2712)מרכז מסירההנדיב 18 זכרון יעקב171
זכרון יעקבשמורת זכרון (827)סניף דוארהשמורה 2 זכרון יעקב171
זכריהזכריה (3109)סניף דוארזכריה171
זמרממ"ס קיוסק על הדרך זמר (2869)מרכז מסירהזמר171
זנוחזנוח (3195)סניף דוארזנוח171
זרועהזרועה (3464)סניף דוארזרועה171
זרזירזרזיר (906)סניף דוארזרזיר171
חברחבר (3296)סניף דוארחבר171
חגורחגור (3660)סניף דוארחגור171
חגיבית חגי (3101)סניף דוארחגי171
חדרהבית הדואר חדרה (800)סניף דוארהרברט סמואל 54 חדרה171
חדרהממ"ס – איזי פאף (3768)מרכז מסירהשמעוני דוד 49 חדרה171
חדרהממ"ס – החמניה חדרה (2723)מרכז מסירההרברט סמואל 52 חדרה171
חדרהממ"ס – פיצוחי לוז (2700)מרכז מסירהצה"ל 9 חדרה171
חדרהממ"ס – קנדי שופ (2852)מרכז מסירההשושנים 16 חדרה171
חדרהממ"ס בית אליעזר זול סטוק (2710)מרכז מסירההפרדס 7 חדרה171
חדרהממ"ס בר בלון (2775)מרכז מסירההרברט סמואל 67 חדרה171
חדרהממ"ס הגעת ליעד חדרה (2731)מרכז מסירההנשיא ויצמן 31 חדרה171
חדרהנוה חיים (803)סניף דואראהרונוביץ 1 חדרה171
חדרהסוכנות זול סטוק (813)סניף דוארהגבורים 67 חדרה171
חולוןאגרובנק חנקין 48 (533)סניף דוארחנקין 48 חולון171
חולוןאחד במאי (538)סניף דואראחד במאי 4 חולון171
חולוןאינו מדיה (3424)סניף דואררבינוביץ יהושע 11 חולון171
חולוןבית הדואר חולון (530)סניף דוארההסתדרות 36 חולון171
חולוןממ"ס – הפינה בראש פינה (2418)מרכז מסירהראש פינה 5 חולון171
חולוןממ"ס – זול סטוק וולפסון (2300)מרכז מסירההלוחמים 62 חולון171
חולוןממ"ס – מפגש שלומי (2032)מרכז מסירהסוקולוב 107 חולון171
חולוןממ"ס – נויה – מוצרי טיפוח ויופי (2425)מרכז מסירהאילת 16 חולון171
חולוןממ"ס – שפע בשכונה חולון (3430)מרכז מסירהז'בוטינסקי 23 חולון171
חולוןממ"ס הסטוק חולון (2061)מרכז מסירההרוקמים 26 חולון03-5172880
חולוןממ"ס חן וחסד (3438)מרכז מסירהשד הוז דב 47 חולון171
חולוןממ"ס מחסני מזון לחיות מחמד (2042)מרכז מסירההמלאכה 39 חולון171
חולוןממ"ס מיי סטוק חולון (3427)מרכז מסירהאילת 18 חולון171
חולוןממ"ס פיישן קאמרי (2052)מרכז מסירהרבינוביץ יהושע 11 חולון171
חולוןממ"ס פינת המזל (3377)מרכז מסירההתנאים 5 חולון171
חולוןממ"ס פרי הזהב (2013)מרכז מסירהבילינסון 2 חולון171
חוסנייהחוסנייה (3866)סניף דוארחוסנייה171
חורהחורה (227)סניף דוארחורה171
חורפישחורפיש (950)סניף דוארחורפיש171
חינניתחננית (3952)סניף דוארחיננית171
חיפהאחוזה (מוריה) (702)סניף דוארשד מוריה 122 חיפה171
חיפהבית חולים רמב"ם (727)סניף דוארהעליה השניה 8 חיפה171
חיפהדרגסטור רמת אלון (2857)סניף דואריגאל אלון 29 חיפה171
חיפההנביאים (710)סניף דוארהנביאים 22 חיפה171
חיפההנשיא (762)סניף דוארשד הנשיא 37 חיפה171
חיפהממ"ס – אעמאר סטור (3715)מרכז מסירהנתנזון 28 חיפה171
חיפהממ"ס – בדק בית (2718)מרכז מסירהאילנות 1 חיפה04-8382351
חיפהממ"ס – די סי-טק מחשבים (2816)מרכז מסירהנורדאו 3 חיפה48510191
חיפהממ"ס – דיוטי פארם (2810)מרכז מסירהחניתה 40 חיפה171
חיפהממ"ס – הפיצוציה (3722)מרכז מסירההעליה השניה 52 חיפה171
חיפהממ"ס – ויוה פיור פילאטיס (2798)מרכז מסירהורדיה 12 חיפה171
חיפהממ"ס – זול סטוק חיפה (2841)מרכז מסירהבר יהודה ישראל 15 חיפה171
חיפהממ"ס – זולנד (2706)מרכז מסירהאורן 25 חיפה171
חיפהממ"ס – טיב טוב מרקט (2844)מרכז מסירההפרחים 7 חיפה171
חיפהממ"ס – כלבו חגי (40)מרכז מסירהדרך צרפת 63 חיפה171
חיפהממ"ס – ליאם שיווק וסחר (2832)מרכז מסירהיהושפט המלך 17 חיפה171
חיפהממ"ס – מיני מרקט פועה (2728)מרכז מסירהפועה 4 חיפה171
חיפהממ"ס – מקור הגלידה רמת אלון (2773)מרכז מסירהיגאל אלון 9 חיפה04-8149508
חיפהממ"ס – מרקט (3708)מרכז מסירהדרך סטלה מריס 11 חיפה171
חיפהממ"ס – סופר יצחק שדה (2733)מרכז מסירהיצחק שדה 42 חיפה04-4855442
חיפהממ"ס – פאהמינק (2836)מרכז מסירהתל אביב 5 חיפה171
חיפהממ"ס – פוטומניה (3790)מרכז מסירהשלום עליכם 2 חיפה171
חיפהממ"ס – קבוצת מירל בע"מ (3793)מרכז מסירהתל אביב 7 חיפה171
חיפהממ"ס – שבירוס מרקט (2830)מרכז מסירהבית לחם 28 חיפה171
חיפהממ"ס – שופרסל אקספרס -סביוני דניה (2760)מרכז מסירהאוסקר שינדלר 7 חיפה171
חיפהממ"ס – שופרסל אקספרס (2757)מרכז מסירהראול ולנברג 9 חיפה04-8289129
חיפהממ"ס – שוק אורנים בע"מ (3762)מרכז מסירהקלר 7 חיפה171
חיפהממ"ס – שוק רוממה (3723)מרכז מסירהאורן 25 חיפה171
חיפהממ"ס גלילאו מרקט (2865)מרכז מסירההגליל 108 חיפה171
חיפהממ"ס היי תקשורת (3753)מרכז מסירההרצל 52 חיפה171
חיפהממ"ס לבנאווי מרקט (2793)מרכז מסירהשד הציונות 46 חיפה171
חיפהממ"ס מקור הגלידה נווה שאנן (2800)מרכז מסירההגליל 76 חיפה04-6144126
חיפהממ"ס רובוט סטור (2726)מרכז מסירהאינשטיין אלברט 139 חיפה171
חיפהממ"ס- מקור הגלידה חיפה (2818)מרכז מסירהבודנהיימר מקס ד"ר 4 חיפה04-6232094
חיפהמרכז חורב (757)סניף דוארחורב 15 חיפה171
חיפהמת"ם – חיפה (728)סניף דוארסחרוב אנדרה 6 חיפה171
חיפהנתיב חן (708)סניף דוארטבנקין יצחק 2 חיפה171
חיפהקרית הטכניון (751)סניף דואר999 חיפה171
חיפהשדרות הציונות (711)סניף דוארעבאס 2 חיפה171
חיפהשער פלמר (701)סניף דוארשער פלמר 1 חיפה171
חמדתחמדת (3193)סניף דוארחמדת171
חמרהמ. ישוב חמרה (3189)סניף דוארחמרה171
חניאלחניאל (3669)סניף דוארחניאל171
חצבהחצבה (3978)סניף דוארחצבה171
חצור הגליליתממ"ס – ענהאל (2734)מרכז מסירההחסידה חצור הגלילית171
חצור הגליליתסוכנות חצור הגלילית (960)סניף דוארההסתדרות 1 חצור הגלילית171
חצור-אשדודחצור (377)סניף דוארחצור-אשדוד171
חרב לאתחרב לאת (3214)סניף דוארחרב לאת171
חרישממ"ס – מור וקינמון (3534)מרכז מסירהדרך ארץ 34 חריש171
חרישממ"ס בזאר ההפתעות (2840)מרכז מסירהדרך ארץ 53 חריש171
חרישממ"ס פון אוור (2853)מרכז מסירהחברותא 11 חריש171
חרישסוכנות חריש (799)סניף דוארדרך ארץ 39 חריש171
חרמשמזכירות ישוב חרמש (3139)סניף דוארחרמש171
חשמונאיםחשמונאים (3003)סניף דוארשוהם 1 חשמונאים171
טבריהבית הדואר טבריה (900)סניף דוארכיכר רבין 1 טבריה171
טבריהממ"ס – מינימרקט דרך המלך (2829)מרכז מסירהשלמה המלך 5 טבריה04-6793553
טבריהממ"ס מפגש הכיכר מרקט (3801)מרכז מסירהאור חיים 1 טבריה171
טבריהממ"ס סלקשיין טבריה (2797)מרכז מסירהיהודה הלוי 24 טבריה171
טבריהשכון ד רסקו (901)סניף דואראור חיים 11 טבריה171
טורעאןטורעאן (961)סניף דוארטורעאן171
טורעאןממ"ס סיטי פארם (3711)מרכז מסירהטורעאן171
טייבהטייבה דרום (621)סניף דואר24 טייבה171
טייבהטייבה צפון (671)סניף דואר24 טייבה171
טייבהממ"ס – למסת פראח (2336)מרכז מסירהטייבה171
טייבהממ"ס – סופר התאומים (2901)מרכז מסירהטייבה09-7991283
טייבהממ"ס – סופר פון (3510)מרכז מסירהמחמוד דרוויש 24 טייבה171
טייבהממ"ס – קרוואן סטור (2545)מרכז מסירה1 טייבה171
טירהבית הדואר טירה (492)סניף דוארטארק עבד אלחי 30 טירה171
טירהממ"ס – בוסת BOOST (2639)מרכז מסירהטארק עבד אל חי 70 טירה09-8785944
טירת כרמלאיזור התעשיה טירת הכרמל (893)סניף דוארהרצל 39 טירת כרמל171
טירת כרמלבית הדואר טירת כרמל (837)סניף דוארמלחמת ששת הימים 5 טירת כרמל171
טירת כרמלממ"ס – בטר -המרכז לבניה (2403)מרכז מסירהקרן היסוד 9 טירת כרמל171
טירת כרמלממ"ס – תפארת ישראל (3703)מרכז מסירהז'בוטינסקי 50 טירת כרמל171
טל שחרמזכירות ישוב טל שחר (3014)סניף דוארטל שחר171
טלמוןטלמון (3142)סניף דוארטלמון171
טמרהבית הדואר טמרה (997)סניף דוארטמרה171
טמרהטמרה מול (846)סניף דוארטמרה171
טמרהממ"ס – סילין מרקט (2241)מרכז מסירהאל גאזלי 1 טמרה171
טנאישוב טנא עומרים (3081)סניף דואר1 טנא171
יאנוח-ג'תבלוני הלא (2845)סניף דואריאנוח-ג'ת171
יאנוח-ג'תיאנוח (905)סניף דואריאנוח יאנוח-ג'ת171
יבוליבול (3987)סניף דואריבול171
יבנאליבנאל (962)סניף דואריבנאל171
יבנהבית הדואר יבנה (378)סניף דוארשד דואני 46 יבנה171
יבנהממ"ס – ג.סנטר בע"מ (577)מרכז מסירההאורגים 25 יבנה171
יבנהממ"ס – סקיקום יבנה (2458)מרכז מסירההקישון 1 יבנה171
יבנהנוה אילן (367)סניף דוארחרוב 2 יבנה171
יגורמשק יגור (851)סניף דואריגור171
יד בנימיןיד בנימין (293)סניף דוארעובדיה 1 יד בנימין171
יד השמונהמזכירות ישוב יד השמונה (3144)סניף דואריד השמונה171
יד רמב"םיד רמב"ם (3236)סניף דואריד רמב"ם171
יהודממ"ס- פיצוחי גל- יהוד (2023)מרכז מסירהאשכנזי 17 יהוד171
יהודסניף יהוד (599)סניף דוארויצמן 7 יהוד171
יהוד-מונוסוןממ"ס – סיטי מרקט יהוד (2014)מרכז מסירהוינהויז זאב 11 יהוד-מונוסון171
יהוד-מונוסוןנווה מונוסון (584)סניף דוארשוהם נוה אפרים 1 יהוד-מונוסון171
יודפתיודפת (3818)סניף דואריודפת171
ייט"במזכירות ישוב ייטב (3134)סניף דוארייט"ב171
ינובינוב (3657)סניף דוארינוב171
יסוד המעלהיסוד המעלה (943)סניף דואריסוד המעלה171
יסודותיסודות (3291)סניף דואריסודות171
יעדיעד (3835)סניף דואריעד171
יערהיערה (3881)סניף דואריערה171
יפיעיפיע (963)סניף דואריפיע171
יפיעממ"ס – פוד סנטר נעים בע"מ (2862)מרכז מסירהשכונת פאנורמה 2 יפיע171
יפיתמ. ישוב יפית (3192)סניף דואריפית171
יצהרמזכירות ישוב יצהר (3088)סניף דואר1 יצהר171
יציץיציץ (3264)סניף דואריציץ171
יקוםיקום (659)סניף דואריקום171
יקיריקיר (3013)סניף דואריקיר171
יקנעם (מושבה)סוכנות יקנעם מושבה (840)סניף דוארשד הראשונים 1 יקנעם (מושבה)171
יקנעם עיליתבית הדואר יקנעם עילית (839)סניף דוארצאלים 3 יקנעם עילית171
יקנעם עיליתממ"ס – ביגמרקט חיון (2724)מרכז מסירהיער אודם 20 יקנעם עילית04-9892972
יקנעם עיליתממ"ס – מאפית אריאל בע"מ -יוקנע (3788)מרכז מסירההתמר 6 יקנעם עילית171
יקנעם עיליתממ"ס – סלקשיין יוקנעם (2794)מרכז מסירההתמר 2 יקנעם עילית171
יקנעם עיליתממ"ס חמניה יוקנעם (2872)מרכז מסירהשד יצחק רבין 9 יקנעם עילית171
יקנעם עיליתממ"ס תפארת ישראל יוקנעם (2725)מרכז מסירההיקינטון 13 יקנעם עילית04-6459594
ירוחםסוכנות ירוחם (253)סניף דוארבורנשטיין צבי 655 ירוחם171
ירושליםא-טור (137)סניף דוארראבעה אל עדוויה 6 ירושלים171
ירושליםבית הכרם (102)סניף דוארבית הכרם 22 ירושלים171
ירושליםבית חנינה (115)סניף דוארדרך בית חנינא 45 ירושלים171
ירושליםג'בל אל מוכאבר (189)סניף דוארחי אל-מדארס 141 ירושלים171
ירושליםגאולים (בקעה) (103)סניף דוארדרך בית לחם 59 ירושלים171
ירושליםגילה (151)סניף דוארצביה ויצחק 800 ירושלים171
ירושליםהגבעה הצרפתית (182)סניף דואראבא ברדיצב 2 ירושלים171
ירושליםהורדוס (114)סניף דוארסלאח אל-דין 2 ירושלים171
ירושליםהר החוצבים (129)סניף דוארהמרפא 1 ירושלים171
ירושליםהר חומה (122)סניף דואראביגור שאול 11 ירושלים171
ירושליםכפר עקב (קלנדיה) (167)סניף דוארראשי ירושלים171
ירושליםמגדל דוד (117)סניף דוארעומר בן אל ח'טאב 64 ירושלים171
ירושליםמובייל 42 (2163)סניף דוארסלאח אל-דין 1 ירושלים171
ירושליםמזרח תלפיות (158)סניף דוארעולי הגרדום 2 ירושלים171
ירושליםממ"ס – בזאר מיטל (2108)מרכז מסירהבית הדפוס 12 ירושלים02-6523062
ירושליםממ"ס – בייסיק פלוס (2263)מרכז מסירההפסגה 58 ירושלים171
ירושליםממ"ס – בר מזל (2257)מרכז מסירהחזון איש 26 ירושלים171
ירושליםממ"ס – המינימרקרט שלי (2131)מרכז מסירהזאב חקלאי 4 ירושלים02-5803301
ירושליםממ"ס – המשרד שלנו (2103)מרכז מסירהנטר 128 ירושלים171
ירושליםממ"ס – זול טוב ניקנור (2226)מרכז מסירהניקנור 36 ירושלים171
ירושליםממ"ס – זול סטוק (2176)מרכז מסירהיפו 234 ירושלים171
ירושליםממ"ס – זר פון (2408)מרכז מסירהעמק רפאים 43 ירושלים171
ירושליםממ"ס – טעים לי (2144)מרכז מסירהיואל 12 ירושלים02-5672262
ירושליםממ"ס – מינימרקט הגבעה (2125)מרכז מסירההאצ"ל 1 ירושלים02-5825510
ירושליםממ"ס – מינימרקט שחר (2174)מרכז מסירהשלום יהודה 30 ירושלים171
ירושליםממ"ס – מינימרקט שפע בע"מ (2136)מרכז מסירהיצחק שדה 17 ירושלים02-6792885
ירושליםממ"ס – מכולת פליקס (2232)מרכז מסירהביל"ו 9 ירושלים171
ירושליםממ"ס – סופר הקשתות (2107)מרכז מסירהרחמילביץ משה 134 ירושלים02-6564454
ירושליםממ"ס – סופר שרת (2138)מרכז מסירהפנחס רוזן 3 ירושלים171
ירושליםממ"ס – סטוק ירוק (ק.רמות ק.2) (2258)מרכז מסירהשד גולדה מאיר 255 ירושלים171
ירושליםממ"ס – סל זול (2222)מרכז מסירההרב טייב חי 15 ירושלים171
ירושליםממ"ס – סלולר ברמות (2172)מרכז מסירהכיסופים 801 ירושלים171
ירושליםממ"ס – סנטר רמות (2223)מרכז מסירהמינץ 1 ירושלים171
ירושליםממ"ס – עולם הסת"ם (2261)מרכז מסירהקולומביה 3 ירושלים171
ירושליםממ"ס – פיצוחי אבירם מזרחי (2253)מרכז מסירהברזיל 2 ירושלים171
ירושליםממ"ס – פרי טרי (2111)מרכז מסירהשד דיין משה 162 ירושלים171
ירושליםממ"ס – קיוסק מנש (2179)מרכז מסירהשד' משה דיין 150 ירושלים077-4249007
ירושליםממ"ס – שופרסל דיל ירושלים – קניון לב תלפיות (120)מרכז מסירההאומן 17 ירושלים171
ירושליםממ"ס אבי תקשורת סללורית (2193)מרכז מסירהבית הדפוס 12 ירושלים171
ירושליםממ"ס ביג שופ (2255)מרכז מסירהבן דב יעקב 1 ירושלים171
ירושליםממ"ס ברכת כהן (2266)מרכז מסירהרחובות הבוכרים 2 ירושלים171
ירושליםממ"ס גילה ירושלים (2243)מרכז מסירהצביה ויצחק 800 ירושלים171
ירושליםממ"ס די אנד וואי קולקשיין (2105)מרכז מסירהמעלות כיסופים 17 ירושלים171
ירושליםממ"ס זול טוב בית הכרם (2106)מרכז מסירההארזים 13 ירושלים171
ירושליםממ"ס זול טוב בצלאל ירושלים (2231)מרכז מסירהבצלאל 26 ירושלים171
ירושליםממ"ס חנות הירקות של גילי (173)מרכז מסירהעין כרם 76 ירושלים171
ירושליםממ"ס מנהל קהילתי נוה יעקב (2101)מרכז מסירהשד נוה יעקב 38 ירושלים171
ירושליםממ"ס סניף מרכז (2584)מרכז מסירהיפו 23 ירושלים171
ירושליםממ"ס פסגת זאב (2160)מרכז מסירהשד דיין משה 106 ירושלים171
ירושליםממ"ס קופיקס (2823)מרכז מסירהסלאח אל-דין 11 ירושלים171
ירושליםממ"ס תחנת שרות קרית יובל (2113)מרכז מסירהוולטה העלית 3 ירושלים171
ירושליםמרכזי ירושלים (101)סניף דואריפו 23 ירושלים171
ירושליםנוה יעקב (172)סניף דוארשד נוה יעקב 611 ירושלים171
ירושליםסילוואן (160)סניף דואראל ערבסיה 1 ירושלים171
ירושליםפסגת זאב (159)סניף דוארשד דיין משה 106 ירושלים171
ירושליםצור באחר (155)סניף דוארא סעדייה ירושלים171
ירושליםקניון בלדי-סוכנות (108)סניף דוארגסר א-נסף 14 ירושלים171
ירושליםקניון התעשיה ירושלים (171)סניף דואריד חרוצים 18 ירושלים171
ירושליםקניון רמי לוי עטרות ירושלים (184)סניף דוארעטרות ירושלים171
ירושליםקריית האוניברסיטה (110)סניף דוארדרך רופין 1 ירושלים171
ירושליםקרית יובל (111)סניף דוארוולטה העלית 3 ירושלים171
ירושליםראס אל עמוד (161)סניף דוארדרך יריחו 207 ירושלים171
ירושליםרמות (166)סניף דוארמעלות כיסופים 801 ירושלים171
ירושליםרמי לוי כנפי נשרים (124)סניף דוארכנפי נשרים 26 ירושלים171
ירושליםרמת אשכול (170)סניף דוארפארן 7 ירושלים171
ירושליםרסקו (113)סניף דוארטשרניחובסקי 42 ירושלים171
ירושליםשועפט (116)סניף דוארדרך שועפאט 34 ירושלים171
ירושליםשטנר (135)סניף דוארשטנר 5 ירושלים171
ירושליםשערי גאולה (127)סניף דוארדוד 7 ירושלים171
ירכאירכא (926)סניף דוארירכא171
ירכאממ"ס זול סטוק ירכא (2863)מרכז מסירהתחנת דלק פז 1 ירכא171
ישעישע (3170)סניף דוארישע171
ישעיישעי (3248)סניף דוארישעי171
יתדיתד (3165)סניף דואריתד171
כאבולכאבול (964)סניף דוארכאבול46808888
כאבולממ"ס ואסל מרקט (2870)מרכז מסירהככר המזרקה 1 כאבול171
כאוכב אבו אל-היג'אכאוכב אבו אל היג'א (820)סניף דוארשכונה צפונית כאוכב אבו אל-היג'א171
כוכב השחרמזכירות ישוב כוכב השחר (3067)סניף דואר1 כוכב השחר171
כוכב יאירבית הדואר כוכב יאיר (634)סניף דוארמרכז מסחרי, כוכב יאיר כוכב יאיר171
כוכב יאירממ"ס – סופר בונוס (2598)מרכז מסירהדרך המרכז 4 כוכב יאיר171
כוכב יעקבכוכב יעקב (3027)סניף דוארכוכב יעקב171
כוכב יעקבמזכירות תל ציון (3059)סניף דואר1 כוכב יעקב171
כוכב מיכאלכוכב מיכאל (3496)סניף דוארכוכב מיכאל171
כחלכחל (3932)סניף דוארכחל171
כנרת (מושבה)כינרת (3839)סניף דוארכנרת (מושבה)171
כסייפהכסייפה (261)סניף דוארשכונה 43 163 כסיפה171
כסרא-סמיעכסרא-סמיע (731)סניף דוארכסרא-סמיע171
כפר אביבכפר אביב (3294)סניף דוארכפר אביב171
כפר אדומיםכפר אדומים (3006)סניף דוארכפר אדומים 2 כפר אדומים02-5354855
כפר אחיםכפר אחים (3257)סניף דוארכפר אחים171
כפר ביל"וכפר בילו (3473)סניף דוארכפר ביל"ו171
כפר בן נוןבן נון (3239)סניף דוארכפר בן נון171
כפר בראכפר ברא (596)סניף דוארכפר ברא171
כפר האורניםמזכירות ישוב כפר אורנים (3071)סניף דוארכפר האורנים171
כפר המכביכפר המכבי (843)סניף דוארכפר המכבי171
כפר ויתקיןמושב כפר ויתקין (673)סניף דוארכפר ויתקין171
כפר ורדיםכפר ורדים (796)סניף דוארכפר ורדים171
כפר זיתיםכפר זיתים (3846)סניף דוארכפר זיתים171
כפר חב"דכפר חב"ד (579)סניף דוארכפר חב"ד171
כפר חייםממ"ס כפר חיים (3652)מרכז מסירהקדמה 7 כפר חיים171
כפר חסידים ב'כפר חסידים (845)סניף דוארכפר חסידים ב'171
כפר יאסיףכפר יאסיף (967)סניף דוארכפר יאסיף171
כפר יאסיףממ"ס ענאן סי אן סי (2750)מרכז מסירה1 כפר יאסיף171
כפר ידידיהכפר ידידיה (672)סניף דוארכפר ידידיה171
כפר יונהבית הדואר כפר יונה (675)סניף דואריחזקאל 1 כפר יונה171
כפר יונהממ"ס – החן שבמינימרקט (2531)מרכז מסירהעולי הגרדום 52 כפר יונה171
כפר יונהממ"ס – משהו טוב (2664)מרכז מסירההעליה 33 כפר יונה171
כפר יחזקאלכפר יחזקאל (3213)סניף דוארכפר יחזקאל171
כפר כמאכפר כמא (907)סניף דוארכפר כמא171
כפר כמאממ"ס – סטור פלוס כפר כמא (2803)מרכז מסירהכפר כמא171
כפר כנאכפר כנא (968)סניף דוארכפר כנא171
כפר כנאממ"ס זול סטוק כפר כנא (2860)מרכז מסירהאלבידה 2 כפר כנא171
כפר מנדאכפר מנדא (805)סניף דוארכפר מנדא171
כפר מנדאממ"ס – כפר מנדא (2755)מרכז מסירהכפר מנדא171
כפר סבאאזור תעשיה כפר סבא (618)סניף דואריד חרוצים 4 כפר סבא171
כפר סבאבית הדואר כפר סבא (620)סניף דוארהתחיה 7 כפר סבא171
כפר סבאהשכונה הירוקה (496)סניף דואראנגל 78 כפר סבא171
כפר סבאממ"ס – אונליין (2912)מרכז מסירהירושלים 18 כפר סבא171
כפר סבאממ"ס – הום 360 כ"ס (2577)מרכז מסירהאנגל 78 כפר סבא171
כפר סבאממ"ס – מכבסת הדרים (2501)מרכז מסירהבקעת בית נטופה 25 כפר סבא171
כפר סבאממ"ס – סופר בן (604)מרכז מסירהגלר זאב 32 כפר סבא09-7456310
כפר סבאממ"ס – סופר ראם (3627)מרכז מסירהיערה 3 כפר סבא171
כפר סבאממ"ס – קל וחומר הום 360 (2594)מרכז מסירהויצמן 138 כפר סבא171
כפר סבאממ"ס – קליית חממה ויצמן (2561)מרכז מסירהויצמן 137 כפר סבא171
כפר סבאממ"ס סופר שמש (2864)מרכז מסירהאשכול לוי 47 כפר סבא171
כפר סבאקניון ג'י כפר סבא (613)סניף דוארויצמן 207 כפר סבא171
כפר סירקיןכפר סירקין (624)סניף דוארהבנים כפר סירקין171
כפר פינסכפר פינס (3964)סניף דוארכפר פינס171
כפר קאסםוואן פון (2521)סניף דואראל מדינה כפר קאסם171
כפר קאסםכפר קאסם (678)סניף דוארכפר קאסם171
כפר קאסםממ"ס סופר סטוק לב ארץ ראש העין (3553)מרכז מסירההתאנה 16 כפר קאסם171
כפר קאסםממ"ס ת. דלק (2523)מרכז מסירהעבד אל כרים קאסם 1 כפר קאסם171
כפר קרעכפר קרע (847)סניף דואראבן סיינא 1 כפר קרע171
כפר קרעממ"ס תחנת הדלק דיזול (3746)מרכז מסירהכפר קרע171
כפר שמאיכפר שמאי (3968)סניף דוארכפר שמאי171
כפר שמואלכפר שמואל (3116)סניף דוארכפר שמואל171
כפר שמריהוממ"ס עולם החי (2530)מרכז מסירההחורש 2 כפר שמריהו171
כפר תבורכפר תבור (778)סניף דוארלח"י 2 כפר תבור171
כפר תבורממ"ס – סטור פלוס הום (3037)מרכז מסירההלח"י 3 כפר תבור04-6056102
כפר תפוחמזכירות ישוב כפר תפוח (3092)סניף דואר1 כפר תפוח171
כרכוםכרכום (3845)סניף דוארכרכום171
כרמי יוסףכרמי יוסף (3678)סניף דוארכרמי יוסף171
כרמי צורמזכירות ישוב כרמי צור (3080)סניף דואר1 כרמי צור171
כרמיאלבית הדואר כרמיאל (969)סניף דוארהגליל 8 כרמיאל171
כרמיאלגבעת-רם כרמיאל (823)סניף דואראסיף 46 כרמיאל171
כרמיאלממ"ס – אול אין (2887)מרכז מסירהשד בית הכרם 16 כרמיאל171
כרמיאלממ"ס – אייל כהן טוטו (2787)מרכז מסירהמשגב 17 כרמיאל171
כרמיאלממ"ס – קפה דודו מסביב לשעון (2892)מרכז מסירהשד נשיאי ישראל 7 כרמיאל171
כרמיאלממ"ס – שוט פוינט (2842)מרכז מסירההפרחים 52 כרמיאל171
כרמיאלסוכנות חוצות כרמיאל (797)סניף דוארמעלה כמון 5 כרמיאל171
כרמלמזכירות ישוב כרמל (3047)סניף דוארכרמל171
להביםממ"ס – להבים (306)מרכז מסירהרימון 1 להבים171
לודבית הדואר דוד המלך (581)סניף דוארשד דוד המלך 1 לוד171
לודגני אביב (375)סניף דוארארבע העונות 12 לוד171
לודהעיר העתיקה לוד (517)סניף דוארהרצל 55 לוד171
לודממ"ס – אגם המזל (3422)מרכז מסירהכהן אלי 12 לוד171
לודממ"ס – האמיפריה של ביג (3312)מרכז מסירהשד דוד המלך 17 לוד171
לודממ"ס – מכולת חינאווי (2085)מרכז מסירהשד צה"ל 28 לוד171
לודממ"ס – מכון כושר,B.M CLASSIC – (2074)מרכז מסירהארבע עונות 16 לוד171
לודממ"ס – תחנת דלק יעד (2091)מרכז מסירהמודיעין 2 לוד171
לודממ"ס אחיסמך -ביג שקל (3417)מרכז מסירהמשה רבינו 2 לוד171
לודממ"ס פליי פון (2362)מרכז מסירהשד הציונות 1 לוד171
לכישלכיש (3293)סניף דוארלכיש171
לשםלשם (3074)סניף דוארלשם(1)171
מבוא דותןמזכירות ישוב מבוא דותן (3135)סניף דוארמבוא דותן171
מבוא חורוןמבוא חורון (3235)סניף דוארמבוא חורון171
מבואות יריחומבואות יריחו (2273)סניף דוארמבואות יריחו171
מבטחיםמבטחים (3169)סניף דוארמבטחים171
מבקיעיםמבקיעים (3483)סניף דוארמבקיעים171
מבשרת ציוןממ"ס – קניון מבשרת (רמי לוי) (2151)מרכז מסירההחוצבים 10 מבשרת ציון171
מבשרת ציוןקניון הראל (187)סניף דוארהראל 1 מבשרת ציון171
מג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום (971)סניף דוארמג'ד אל כרום171
מג'דל שמסמג'דל שמס (787)סניף דוארמרכז הכפר, על הכביש הראשי מג'דל שמס171
מגארסוכנות מג'אר (949)סניף דוארמגאר171
מגדלמגדל (972)סניף דוארהתמר 1 מגדל171
מגדל העמקבית הדואר מגדל העמק (973)סניף דוארהזית 5 מגדל העמק171
מגדל העמקממ"ס – פיצוחי מאור (2804)מרכז מסירההזית 13 מגדל העמק04-6101132
מגדל העמקממ"ס סלקשיין מגדל העמק (2758)מרכז מסירההאיצטדיון מגדל העמק171
מגדל העמקממ"ס-זול סטוק מגדל העמק (2812)מרכז מסירההמלאכה 2 מגדל העמק171
מגדליםמזכירות הישוב – מגדלים (3045)סניף דוארמרכז הישוב מגדלים171
מגן שאולמגן שאול (3224)סניף דוארמגן שאול171
מגשימיםמושב מגשימים (481)סניף דוארנבון דוד 20 מגשימים171
מדרשת בן גוריוןמדרשת בן-גוריון (392)סניף דוארמדרשת בן גוריון171
מודיעין עיליתממ"ס – מרכז עסקים עלית (2259)מרכז מסירהשדרות יחזקאל 2 מודיעין עילית171
מודיעין עיליתקרית ספר (144)סניף דואראבני נזר 46 מודיעין עילית171
מודיעין-מכבים-רעותבית הדואר מודיעין (397)סניף דוארלב העיר 2 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס – טרוניק -מעבדת סלולר (2494)מרכז מסירההמלאכות 17 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס – סוכריה (2349)מרכז מסירהנחל זוהר 20 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס – פיצוציה מליבו (2065)מרכז מסירהעמק דותן 23 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס – פיצוציית ווגאס (3301)מרכז מסירהעמק זבולון 24 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס – פיצוצית קאנטרי סנטר (2020)מרכז מסירהעמק החולה 76 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס – קליית בראשית (3330)מרכז מסירהלאה אמנו 1 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס – שופרסל מודיעין (67)מרכז מסירהצאלון 21 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס – שקד לוגיסטי (3436)מרכז מסירהחסידה 21 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס "פיצוחי חממה" מודיעין (2001)מרכז מסירהערער 14 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס הפי בלונס (2030)מרכז מסירההדרים מכבים רעות 1 מודיעין-מכבים-רעות171
מודיעין-מכבים-רעותממ"ס סולומון סנטר (3421)מרכז מסירהחטיבת גולני 9 מודיעין-מכבים-רעות171
מוקייבלהמוקיביילה (3201)סניף דוארמוקייבלה171
מזורמזור (3442)סניף דוארמזור171
מזכרת בתיהמזכרת בתיה (381)סניף דוארשד אליהו 11 מזכרת בתיה171
מזכרת בתיהממ"ס – נועה דברים יפים (2357)מרכז מסירההשוטרים 11 מזכרת בתיה08-3495893
מזכרת בתיהממ"ס מפגש תהילה (3378)מרכז מסירהשד אליהו 30 מזכרת בתיה171
מזרעהמזרעה (857)סניף דוארמזרעה04-9822337
מחנה טלימחנה טלי (3304)סניף דוארמחנה טלי171
מחנה יוכבדמחנה יוכבד (3696)סניף דוארמחנה יוכבד171
מטולהמטולה (975)סניף דוארהראשונים 29 מטולה171
מטולהממ"ס – סופר במושבה (2834)מרכז מסירההראשונים 49 מטולה171
מטעמזכירות ישוב מטע (3147)סניף דוארמטע171
מי עמימי עמי (3954)סניף דוארמי עמי171
מילואותמילואות (3903)סניף דוארמילואות171
מישרמישר (3269)סניף דוארמישר171
מיתרמיתר (277)סניף דוארמרכז היישוב מיתר171
מכורהמזכירות ישוב מכורה (3190)סניף דוארמכורה171
מכמורתממ"ס – מכמורת (2633)מרכז מסירההפרדס 1 מכמורת171
מכמניםמ. ישוב מכנים (3923)סניף דוארמכמנים171
מנחמיהמנחמיה (780)סניף דוארמנחמיה171
מסעדהמסעדה (938)סניף דוארמסעדה171
מעברותמעברות (682)סניף דוארמעברות171
מעוןמזכירות ישוב מעון (3090)סניף דואר1 מעון171
מעיליאכפר מעיליא (908)סניף דוארמעיליא171
מעלה אדומיםבית הדואר מעלה אדומים (196)סניף דוארדרך קדם 5 מעלה אדומים171
מעלה אדומיםממ"ס – מינימרקט אפס שש (734)מרכז מסירהצמח השדה 22 מעלה אדומים02-5357735
מעלה אדומיםממ"ס – מלך הפיצה (2265)מרכז מסירההקרן 8 מעלה אדומים171
מעלה אדומיםממ"ס אלגנטי במעלה (2586)מרכז מסירהצמח השדה 29 מעלה אדומים171
מעלה אפריםמעלה אפרים (194)סניף דוארמעלה אפרים171
מעלה לבונהמעלה לבונה (3064)סניף דוארמעלה לבונה171
מעלה מכמשמזכירות ישוב מכמש (3070)סניף דוארמעלה מכמש171
מעלה עירוןזלפה (978)סניף דוארמעלה עירון171
מעלה עירוןמוצמוץ (928)סניף דוארמעלה עירון171
מעלה עמוסמזכירות ישוב מעלה עמוס (3087)סניף דואר1 מעלה עמוס171
מעלה שומרוןמזכירות ישוב מעלה שומרון (3118)סניף דוארמעלה שומרון171
מעלות-תרשיחאבית הדואר מעלות תרשיחא (979)סניף דוארהרב קוק 14 מעלות-תרשיחא171
מעלות-תרשיחאליב מיוזיק (2788)סניף דוארמעלה אל מג'אהד 1 מעלות-תרשיחא171
מעלות-תרשיחאממ"ס – טל תבלינים (20)מרכז מסירהנרקיס עוזי מעלות-תרשיחא04-9972782
מעלות-תרשיחאממ"ס – מזון הכפר (2819)מרכז מסירהמעלות-תרשיחא04-9973310
מצדות יהודהמצודות יהודה בית יתיר (3093)סניף דוארמצדות יהודה171
מצפה אבי"במ. ישוב מצפה אבי"ב (3808)סניף דוארמצפה אבי"ב171
מצפה אילןמצפה אילן (3955)סניף דוארמצפה אילן171
מצפה יריחומצפה יריחו (3062)סניף דוארמצפה יריחו171
מצפה נטופהמצפה נטופה (3826)סניף דוארמצפה נטופה171
מצפה רמוןבית הדואר מצפה רמון (254)סניף דוארשד בן גוריון 8 מצפה רמון171
מרגליותמרגליות (3969)סניף דוארמרגליות171
מרכז שפיראמרכז שפירא (294)סניף דוארמרכז שפירא171
משהדמשהד -נצרת (929)סניף דוארמשהד171
משואהמזכירות ישוב משואה (3194)סניף דוארמשואה171
משמר הירדןמשמר הירדן (3949)סניף דוארמשמר הירדן171
משמר השבעהממ"ס סופר סופר משמר השבעה (2379)מרכז מסירהמשמר השבעה171
משמר השבעהמשמר השבעה (569)סניף דוארזעירא משמר השבעה171
מתןממ"ס – פיצה דו רה מי (2556)מרכז מסירההדס 41 מתן171
מתתיהומתיתיהו (3123)סניף דוארמתתיהו171
נהורהנהורה (234)סניף דוארהאילנות 1 נהורה171
נהללנהלל (852)סניף דוארנהלל04-8371737
נהריהבית הדואר נהריה (910)סניף דוארשד הגעתון 40 נהריה171
נהריהגבעת טרומפלדור (925)סניף דוארטרומפלדור 33 נהריה171
נהריהממ"ס – ג.נ. זול סטוק (2744)מרכז מסירההרצל 46 נהריה04-6571196
נהריהממ"ס – דרך הקפה (3704)מרכז מסירהדוד בן גאון 33 נהריה171
נהריהממ"ס – יש תקשורת (2746)מרכז מסירהאירית 2 נהריה171
נהריהממ"ס פלקום (2741)מרכז מסירהשלמה המלך 1 נהריה171
נהריהעין שרה (919)סניף דוארשדרת שז"ר 31 נהריה171
נהריהעמידר נהריה (914)סניף דוארהרצל 1 נהריה171
נוהנווה (3184)סניף דוארנוה171
נוה צוףישוב נוה צוף (3111)סניף דוארנוה צוף171
נווה אילןמזכירות ישוב נוה אילן (3078)סניף דואר1 נווה אילן171
נווה דניאלנוה מיכאל (3127)סניף דוארנווה דניאל171
נווה דניאלנווה דניאל (3008)סניף דוארהמוריה 20 נווה דניאל171
נווה זיונווה זיו (3880)סניף דוארנווה זיו171
נווה ירקנוה ירק (684)סניף דוארנווה ירק171
נווה שלוםנוה שלום (3140)סניף דוארנווה שלום171
נוף איילוןמזכירות ישוב נוף איילון (3066)סניף דואר1 נוף איילון171
נוף הגלילבית הדואר נוף הגליל (983)סניף דוארעצמון 16 נוף הגליל171
נוף הגלילהר יונה (742)סניף דוארלבנה 2 נוף הגליל171
נוף הגלילממ"ס – באבו פיצוציה נוף הגליל (2779)מרכז מסירההשושנים 27 נוף הגליל077-4380248
נוף הגלילממ"ס – דיוטי פארם נוף הגליל (3719)מרכז מסירהעצמון 20 נוף הגליל171
נוף הגלילממ"ס – החמנייה נוף הגליל (2880)מרכז מסירהעצמון 20 נוף הגליל171
נוף הגלילממ"ס – המתנות של הטבע (3761)מרכז מסירהגלעד 33 נוף הגליל171
נוף הגלילממ"ס – סופר פארם הר יונה (3782)מרכז מסירההפריון 2 נוף הגליל171
נוף הגלילנדין תקשורת נוף הגליל (3757)סניף דוארהפריון 1 נוף הגליל171
נוף הגלילסוכנות מרכז עופר (947)סניף דוארדרך החטיבות 1 נוף הגליל171
נוף הגלילשכ' דרומית חרוד (992)סניף דוארחרוד 11 נוף הגליל171
נופיםנופים (3112)סניף דוארנופים171
נופיתנופית (3022)סניף דוארנופית171
נוקדיםנוקדים – אל דוד (3015)סניף דוארנוקדים171
נורדיהמזכירות ישוב נורדיה (3694)סניף דוארנורדיה171
נוריתנורית (3956)סניף דוארנורית171
נחושהנחושה (3196)סניף דוארנחושה171
נחליאלמ.ישוב נחליאל (3138)סניף דוארנחליאל171
נחםנוחם (3249)סניף דוארנחם171
נחףנחף (927)סניף דוארנחף171
נטעיםנטעים (3272)סניף דוארנטעים171
נטףמזכירות ישוב נטף (3057)סניף דואר1 נטף171
ניל"ינילי (3010)סניף דוארניל"י171
ניצן ב'ניצן ב (3025)סניף דוארניצן ב'171
ניר בניםניר בנים (3292)סניף דוארניר בנים171
ניר גליםניר גלים (3262)סניף דוארניר גלים171
ניר ישראלניר ישראל (3466)סניף דוארניר ישראל171
ניר צביניר צבי (546)סניף דוארניר צבי171
ניריתנירית (3662)סניף דוארנירית171
נמל תעופה בן גוריוןקריית שדה התעופה -אירפורט סיטי (505)סניף דוארהגולן 49 נמל תעופה בן גוריון171
נס הריםנס הרים (3110)סניף דוארנס הרים171
נס ציונהאוטו סנטר (380)סניף דוארהפטיש 6 נס ציונה171
נס ציונהבית הדואר נס ציונה (383)סניף דוארהבנים 3 נס ציונה171
נס ציונהיעד תחנת דלק (3328)סניף דוארכהנוב זאב 2 נס ציונה171
נס ציונהממ"ס – הצרכניה בטירה (2334)מרכז מסירהאבנר בן יהודה 2 נס ציונה08-8655801
נס ציונהממ"ס – סיטון מרקט (2323)מרכז מסירההרמן מאיר 5 נס ציונה171
נס ציונהממ"ס דוד בן חי תקשורת נס ציונה (3368)מרכז מסירהרוטשילד 4 נס ציונה171
נס ציונהממ"ס סלקשיין נס ציונה (2382)מרכז מסירההפטיש 6 נס ציונה171
נס ציונהממ"ס פון פון פור יו (3369)מרכז מסירהרוטשילד 2 נס ציונה171
נס ציונהממ"ס פיות וצעצועים (2038)מרכז מסירההשייטת 4 נס ציונה171
נעוריםנעורה (3922)סניף דוארנעורים171
נעלהנעלה (3011)סניף דוארנעלה171
נעמ"המזכירות ישוב נעמה (3049)סניף דואר1 נעמ"ה171
נעןנען (586)סניף דוארנען171
נצרתכיכר העיר (987)סניף דוארתופיק זיאד 3047 נצרת171
נצרתממ"ס – איפיקס פון (2409)מרכז מסירהסאפוריה 1 נצרת171
נצרתממ"ס – ז.מ זכי מרקט (2808)מרכז מסירהעומר אבן אל-חטאב 40 נצרת171
נצרתנצרת-שכ' מזרחית (738)סניף דואררח 4059 10 נצרת171
נצרתסוכנות מוסקובייה (981)סניף דואררח' 6077 4 נצרת171
נשרבית הדואר נשר (853)סניף דוארדרך השלום 16 נשר171
נשרככר ההסתדרות נשר (855)סניף דוארדרך השלום 70 נשר171
נשרממ"ס – הקולה נשר (2772)מרכז מסירהדרך בר יהודה 96 נשר04-8200171
נשרממ"ס – זול סטוק נשר (2850)מרכז מסירהדרך בר יהודה 147 נשר171
נתיב הגדודמזכירות ישוב נתיב הגדוד (3050)סניף דואר1 נתיב הגדוד171
נתיב השיירהמזכירות ישוב נתיבות השיירה (3891)סניף דוארנתיב השיירה171
נתיבותבית הדואר נתיבות (256)סניף דוארכיכר יהדות צרפת 4 נתיבות171
נתיבותממ"ס – מחסני הסטוק נתיבות (2337)מרכז מסירהבעלי מלאכה נתיבות171
נתיבותממ"ס – מפגש הפעמון (נתביון) (2344)מרכז מסירהשד ירושלים 134 נתיבות171
נתיבותממ"ס – פצוציית א.א. (2356)מרכז מסירהד"ר סמלו יוסף 12 נתיבות171
נתיבותממ"ס – קופי טיים (3320)מרכז מסירהגני טל 2 נתיבות171
נתיבותממ"ס – קרוב לבית (2029)מרכז מסירהרפיח ים 9 נתיבות171
נתיבותממ"ס החמניה עונג שבת (3429)מרכז מסירהבעלי מלאכה 5 נתיבות171
נתיבותממ"ס זול סטוק נתיבות (2078)מרכז מסירההצורף 10 נתיבות171
נתיבותממ"ס סלקשיין נתיבות (3420)מרכז מסירהבעלי מלאכה 5 נתיבות171
נתיבותממ"ס- חיש אלון (אבוקדו) (3386)מרכז מסירהשד ירושלים 170 נתיבות171
נתיבותקניון נתיביון נתיבות (257)סניף דוארשד ירושלים 134 נתיבות171
נתניהאגמים (637)סניף דואראגם כנרת 6 נתניה171
נתניהאזור תעשיה נורדאו (655)סניף דואריד חרוצים 11 נתניה171
נתניהבית הדואר נתניה (630)סניף דוארהרצל 59 נתניה171
נתניהחנות הסלולר "נתניה צפון" (633)סניף דוארגולומב 1 נתניה171
נתניהמכון וינגייט (631)סניף דוארמכון וינגייט נתניה171
נתניהממ"ס – אביב בקר (3611)מרכז מסירהשוהם 24 נתניה171
נתניהממ"ס – אולטרה פון (2643)מרכז מסירההנביאים 1 נתניה171
נתניהממ"ס – דיזינגוף 12 (2537)מרכז מסירהדיזנגוף 12 נתניה171
נתניהממ"ס – הקולה (2567)מרכז מסירההמחקר 2 נתניה09-7742282
נתניהממ"ס – טנג'יר (3506)מרכז מסירהיחזקאל 15 נתניה171
נתניהממ"ס – מינימרקט אושר (2601)מרכז מסירהסנש חנה 1 נתניה171
נתניהממ"ס – מינימרקט לוזון (2913)מרכז מסירהז'בוטינסקי 2 נתניה171
נתניהממ"ס – מינימרקט ממוקה (2627)מרכז מסירהפינס 8 נתניה171
נתניהממ"ס – מינימרקט צמח (2615)מרכז מסירהארלוזורוב 22 נתניה054-8178137
נתניהממ"ס – מר וגברת פון (2576)מרכז מסירהגורדון 4 נתניה171
נתניהממ"ס – סופר סופר נתניה (2959)מרכז מסירהבארי 48 נתניה171
נתניהממ"ס – סופר פארם קרית השרון (3589)מרכז מסירהשד לנטוס טום 60 נתניה171
נתניהממ"ס – קקטוס פרחים ומתנות (2645)מרכז מסירהמכנס גד 11 נתניה171
נתניהממ"ס – שוק פירות וירקות נתניה (2524)מרכז מסירהד"ר אבו שדיד אברהם 17 נתניה171
נתניהממ"ס – שכונת אזורים נתניה (627)מרכז מסירהקריניצי 19 נתניה09-8652952
נתניהממ"ס אלפה מרקט נתניה (2648)מרכז מסירההמייסדים 1 נתניה171
נתניהממ"ס טריפל מרקט (2544)מרכז מסירהקצנלסון יצחק 24 נתניה171
נתניהממ"ס פיצה מאמה מיה (2549)מרכז מסירההאר"י 12 נתניה171
נתניהממ"ס קליית חממה נתניה (3629)מרכז מסירהגבורי ישראל 11 נתניה171
נתניהממ"ס- ברג הספקה טכנית (3569)מרכז מסירהפנקס דוד 15 נתניה171
נתניהסמילנסקי (636)סניף דוארסמילנסקי 8 נתניה171
נתניהפולג (476)סניף דואראמנון ותמר 6 נתניה171
נתניהשכון ותיקים (638)סניף דוארויתקין 53 נתניה171
סאג'ורממ"ס – סאגור מרכז הכפר (2774)מרכז מסירה1 סאג'ור171
סביוןממ"ס – סביון (3434)מרכז מסירההשקמה 8 סביון171
סוסיהמזכירות ישוב סוסיא (3079)סניף דואר1 סוסיה171
סח'ניןממ"ס – בית מאפה ואדי אלספא (2815)מרכז מסירהואדי אלפנא 23 סח'נין171
סח'ניןממ"ס – סופר מרקט בני עלי זבידאת (2806)מרכז מסירהסח'נין04-6740308
סח'ניןסוכנות סחנין (944)סניף דוארסח'נין171
סח'ניןסוכנות סחנין (984)סניף דוארהגליל 81 סח'נין171
סכניןממ"ס – רומאנה אחמד (2747)מרכז מסירההגליל 38 סכנין171
סלעיתסלעית (3656)סניף דוארסלעית171
סתריהמזכירות ישוב סתריה (3030)סניף דוארסתריה171
ע'ג'רעג'ר (3933)סניף דוארע'ג'ר171
עבדוןמזכירות ישוב עבדון (3885)סניף דוארעבדון171
עגורעגור (3286)סניף דוארעגור171
עדימזכירות יישוב עדי (3028)סניף דוארעדי04-9865842
עולשעולש (3654)סניף דוארעולש171
עומרבית הדואר עומר (225)סניף דואררותם 17 עומר171
עופרהעופרה (143)סניף דוארעופרה171
עזוזעזוז (3499)סניף דוארעזוז171
עזריהמזכירות ישוב עזריה (3237)סניף דוארעזריה171
עזריקםמזכירות ישוב עזריקם (3251)סניף דוארעזריקם171
עטרתמ ישוב עטרת (3137)סניף דוארעטרת171
עידןעידן (3976)סניף דוארעידן171
עיילבוןממ"ס – אייט טק (2846)מרכז מסירהעיילבון מרכז הכפר 1 עיילבון171
עיילבוןממ"ס – סופר זול אסליח (2764)מרכז מסירה1 עיילבון171
עיילבוןעילבון (740)סניף דוארעיילבון171
עילוטממ"ס סופר מרקט גזאלין (3732)מרכז מסירהעילוט171
עילוטעילוט (912)סניף דוארעילוט171
עין אל אסדעין אל אסד (3860)סניף דוארעין אל אסד171
עין יעקבעין יעקב (3876)סניף דוארעין יעקב171
עין מאהלכפר עין מאהל (998)סניף דוארעין מאהל171
עין נקובאמזכירות ישוב עין נקובא (3076)סניף דואר1 עין נקובא171
עין עירוןעין עירון (3963)סניף דוארעין עירון171
עין ראפהמזכירות ישוב עין רפא (3056)סניף דואר1 עין ראפה171
עינתעינת (686)סניף דוארעינת171
עכובית הדואר עכו (920)סניף דוארהעצמאות 11 עכו171
עכוממ"ס – זעפרן (2410)מרכז מסירהשלום הגליל 1 עכו171
עכוממ"ס – מרקט ניסן (2821)מרכז מסירהאלקלעי 10 עכו171
עכוממ"ס החמניה עכו (2570)מרכז מסירהדרך השלום 27 עכו171
עכותקשורת המרכז (2838)סניף דוארדרך הארבעה 32 עכו171
עליעלי (288)סניף דוארעלי171
עלי זהבעלי זהב (3100)סניף דוארעלי זהב171
עמוקהעמוקה (3950)סניף דוארעמוקה171
עמיחיעמיחי (3146)סניף דוארעמיחי171
עמינדבעמינדב (3115)סניף דוארעמינדב171
עמיעוזעמיעוז (3177)סניף דוארעמיעוז171
עמיקםעמיקם (3961)סניף דוארעמיקם171
עמנואלעמנואל (140)סניף דוארעמנואל171
עמקהעמקה (3882)סניף דוארעמקה171
ענבמזכירות ישוב עינב (3105)סניף דוארענב171
עספיאממ"ס – לרשותך על הדרך (2767)מרכז מסירהעספיא171
עפולהבית הדואר עפולה (930)סניף דוארהרב לוין 18 עפולה171
עפולהממ"ס – גרינלנד (2763)מרכז מסירהחנקין 34 עפולה171
עפולהממ"ס – טוטו בקשי (2796)מרכז מסירהקפלן 9 עפולה171
עפולהממ"ס – מיני מרקט סרוסי (2729)מרכז מסירהסולד הנריטה 24 עפולה171
עפולהממ"ס – מיני מרקט עפולה (2795)מרכז מסירהירושלים 9 עפולה171
עפולהממ"ס – מרכז הטכנולוגיה עפולה (2809)מרכז מסירההרב לוין 16 עפולה171
עפולהממ"ס – מתחם יוקלר (2791)מרכז מסירהחטיבה תשע 1 עפולה04-6597637
עפולהממ"ס – סלקשיין עפולה (2786)מרכז מסירהקהילת ציון 26 עפולה171
עפולהממ"ס – פינה מתוקה (2769)מרכז מסירהקפלן 9 עפולה171
עפולהממ"ס דרך הקפה (2776)מרכז מסירהשד בגין מנחם 75 עפולה171
עפולהממ"ס מינימרקט זול וזול (2855)מרכז מסירהקפלן 12 עפולה171
עפולהסוכנות אזור תעשיה עפולה (806)סניף דוארשד בגין מנחם 80 עפולה171
עפולהסוכנות גבעת המורה עפולה (932)סניף דוארהנרייטה סולד 8 עפולה171
עץ אפריםעץ אפריים (3029)סניף דוארעץ אפרים171
עראבהממ"ס -מינימרקט וקלית אלריחאן (3787)מרכז מסירהשכונת לוז 1 עראבה171
עראבהממ"ס-סופר פארם עראבה (2036)מרכז מסירהעראבה171
עראבהעראבה (986)סניף דוארעראבה171
ערדבית הדואר ערד (258)סניף דוארבן יאיר אלעזר 35 ערד171
ערדממ"ס – מינימרקט האחים מוחמד (3300)מרכז מסירההפלמ"ח 32 ערד171
ערדממ"ס – סלקשיין ערד (2335)מרכז מסירהקנאים 27 ערד171
ערהערה (861)סניף דוארעארה ערה171
ערערהערערה (862)סניף דוארערערה171
ערערה-בנגבערערה (בנגב) ערוער (221)סניף דוארערערה-בנגב171
עתליתממ"ס פנתה מרקט העכר (3755)מרכז מסירההגורן 26 עתלית171
עתליתעתלית (863)סניף דוארההרדוף עתלית171
עתניאלעותניאל (3054)סניף דוארעתניאל171
פארןפארן (3975)סניף דוארפארן171
פארק תעשיות עמק חפרעמק חפר (883)סניף דוארהחריש 20 פארק תעשיות עמק חפר171
פדואלמ.ישוב פדואל (3107)סניף דוארפדואל171
פדיהמזכירות ישוב פדייה (3145)סניף דוארפדיה171
פוריידיסממ"ס פלייר ואן פורדיס (2766)מרכז מסירהפוריידיס171
פוריידיספוריידיס (842)סניף דוארפוריידיס171
פורתממ"ס מרקט אול פורת (2554)מרכז מסירה4 פורת171
פטישפטיש (3157)סניף דוארהחיטה 1 פטיש171
פסגותמ.ישוב פסגות (3083)סניף דוארפסגות171
פסוטהפסוטה (774)סניף דוארמרכז הכפר 1 פסוטה171
פצאלמזכירות ישוב פצאל (3051)סניף דוארפצאל171
פקיעין (בוקייעה)ממ"ס – בי.אם.סי מרקט בע"מ (2740)מרכז מסירהפקיעין (בוקייעה)04-9575245
פקיעין (בוקייעה)פקיעין (781)סניף דוארפקיעין (בוקייעה)171
פקיעין חדשהפקיעין חדשה (3889)סניף דוארפקיעין חדשה171
פרדס חנה-כרכורבית הדואר פרדס חנה-כרכור (864)סניף דוארדרך הבנים 1 פרדס חנה-כרכור171
פרדס חנה-כרכורממ"ס – אלמונדו טבע ובריאות (2896)מרכז מסירההשדה 18 פרדס חנה-כרכור171
פרדס חנה-כרכורממ"ס – מכולת אלדד ואירית (2835)מרכז מסירההבוטנים 73 פרדס חנה-כרכור04-6231093
פרדס חנה-כרכורממ"ס כדורי מרקט (2877)מרכז מסירההמייסדים 68 פרדס חנה-כרכור171
פרדס חנה-כרכורממ"ס סיטי מרקט פרדס חנה (2867)מרכז מסירההדקלים 102 פרדס חנה-כרכור171
פרדסיהממ"ס – א.ב לבית ולגן (2513)מרכז מסירההארז 29 פרדסיה171
פרדסיהפרדסיה (623)סניף דוארהברוש 28 פרדסיה171
פרי גןפרי גן (3988)סניף דוארפרי גן171
פתח תקווהאורלוב (643)סניף דואראורלוב זאב 5 פתח תקווה171
פתח תקווהבי"ח בילינסון (641)סניף דוארז'בוטינסקי 39 פתח תקווה171
פתח תקווהבית הדואר פתח תקוה (640)סניף דוארהראשונים 13 פתח תקווה171
פתח תקווהגולד (ירקונים) (645)סניף דוארגרין יונה 9 פתח תקווה171
פתח תקווהכפר גנים (642)סניף דוארהעצמאות 65 פתח תקווה171
פתח תקווהמחנה יהודה (ברזיל הקטנה) (647)סניף דוארבן דוד יצחק 11 פתח תקווה171
פתח תקווהמכון רישוי דרום פתח-תקוה (649)סניף דוארגליס 51 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – איתיו ITAYO (2629)מרכז מסירהדינוביץ 21 פתח תקווה03-7391592
פתח תקווהממ"ס – ברזיל הקטנה פ"ת (3547)מרכז מסירהבן דוד יצחק 11 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – בריאות בטבע (2958)מרכז מסירהאהרון קציר 4 פתח תקווה03-6048397
פתח תקווהממ"ס – חובי מרקט (2539)מרכז מסירהאחווה יעקב 112 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – חממה בעיר (2995)מרכז מסירהגיסין אבשלום 1 פתח תקווה03-6388837
פתח תקווהממ"ס – מחסני פירות וירקות (2569)מרכז מסירההמכבים 35 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – מינימרקט כהן פ"ת (2566)מרכז מסירהנחלת צבי 32 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – מינימרקט עידן (2565)מרכז מסירההרב קלישר 32 פתח תקווה03-9329825
פתח תקווהממ"ס – מינימרקט עין גנים (49)מרכז מסירהעין גנים 69 פתח תקווה03-9301982
פתח תקווהממ"ס – מינימרקט שלום (391)מרכז מסירהחפץ חיים 81 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – מרכז הביצים אורלוב (443)מרכז מסירהאורלוב 66 פתח תקווה03-9042070
פתח תקווהממ"ס – מרכז הביצים חפץ חיים (2526)מרכז מסירהחפץ חיים 6 פתח תקווה03-6045512
פתח תקווהממ"ס – סופר גנים (2505)מרכז מסירהנחמן מברסלב 9 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – עולם הממתקים (2660)מרכז מסירהעוזר חיים 30 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – עין גנים תחנה ממוחשבת (2974)מרכז מסירהעין גנים 52 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – פיצוחי המושבה (2967)מרכז מסירהגיסין אבשלום 15 פתח תקווה03-6962655
פתח תקווהממ"ס – פרימיום סיטי מרקט (2694)מרכז מסירהכ"ט בנובמבר 6 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – קליית יבגי פ"ת (2702)מרכז מסירההרב פינטו מסעוד 19 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – שופרסל דיל אקסטרא(סגולה) (2558)מרכז מסירההרב פינטו מסעוד 20 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס – שוק 360 (3625)מרכז מסירההסיבים 41 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס גן ילדים ארץ קטנה פ"ת (2606)מרכז מסירהההגנה 23 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס החמניה פתח תקוה (2517)מרכז מסירהקפלן אליעזר 15 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס וי ו- וי (2916)מרכז מסירהיהודה הלוי 26 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס טמבור (2640)מרכז מסירהז'בוטינסקי 112 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס נסיך הצעצועים (2509)מרכז מסירהמבצע חורב 11 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס סיטי מרקט פתח תקוה (3555)מרכז מסירהעין גנים 65 פתח תקווה171
פתח תקווהממ"ס קליית חממה פ"ת (2579)מרכז מסירהשחם 14 פתח תקווה171
פתח תקווהקרית אריה (525)סניף דוארזולא אמיל 39 פתח תקווה171
פתח תקווהקרית מטלון (685)סניף דוארהמגשימים 20 פתח תקווה171
פתח תקווהשכון יוספטל (656)סניף דוארקהילת יוסטון 3 פתח תקווה171
צוחרצוחר (275)סניף דוארמרכז מסחרי צוחר171
צוחרצוחר (3153)סניף דוארצוחר171
צופיםמזכירות ישוב צופים (3040)סניף דוארצופים171
צופיתממ"ס סופר צופית (3622)מרכז מסירההזית 4 צופית171
צופרצופר (3980)סניף דוארצופר171
צוקיםצוקים (3977)סניף דוארצוקים171
צור הדסהצור הדסה (3002)סניף דוארצור הדסה171
צור יצחקממ"ס – הום 360 צור יצחק (2532)מרכז מסירהנחל אלכסנדר 19 צור יצחק171
צור יצחקממ"ס סוויט שופ צור יצחק (3042)מרכז מסירהנחל אלכסנדר 19 צור יצחק171
צור משהצור משה (3021)סניף דוארצור משה171
צוריאלצוריאל (3897)סניף דוארצוריאל171
צוריתמ. ישוב צורית (3815)סניף דוארצורית171
צורןהקולה צורן (2589)סניף דוארשד יצחק רבין צורן 38 צורן171
ציפוריצפורי (3821)סניף דוארציפורי171
צנדלהמ. ישוב צנדלה (3210)סניף דוארצנדלה171
צפריהצרכניית יאיר מושב צפריה (3036)סניף דואר1 צפריה171
צפתבית הדואר צפת (940)סניף דוארהפלמ"ח 100 צפת171
צפתממ"ס – מינימרקט רק מהדרין (2839)מרכז מסירההשבעה 212 צפת (מול בית חנה)46822808
צפתממ"ס – סבן שירותי שיווק וסחר (3802)מרכז מסירההחרמון 1 צפת171
צפתממ"ס – פיצוחי ענהל צפת (2753)מרכז מסירההגדוד השלישי 1 צפת171
צפתממ"ס -מתוק לו (2555)מרכז מסירהדרך השוקולד 1 צפת171
צפתממ"ס ארט גיפט (2583)מרכז מסירהירושלים 51 צפת171
צפתסוכנות נווה אורנים (896)סניף דוארהחרמון 1 צפת171
קדומיםקדומים (192)סניף דוארקדומים171
קדימהממ"ס – הום 360 (2642)מרכז מסירההמתכת 12 קדימה171
קדימהממ"ס – קנדי-לי (2943)מרכז מסירההחסידה 2 קדימה09-8991889
קדימהקדימה (506)סניף דוארהחסידה 1 קדימה171
קדרקדר (3005)סניף דוארזריחה 1 קדר02-5355188
קדרוןקדרון (385)סניף דוארקדרון171
קורניתקורנית (3849)סניף דוארקורנית171
קיסריהפארק תעשיה קיסריה (865)סניף דוארחלמיש 7 קיסריה171
קיסריהקיסריה (794)סניף דוארשד רוטשילד קיסריה171
קלחיםקלחים (3163)סניף דוארקלחים171
קלנסווהקלנסווה (690)סניף דוארקלנסווה171
קלעקלע אלון (3853)סניף דוארקלע171
קצירממ"ס קציר (2802)מרכז מסירהקציר171
קצריןבית הדואר קצרין (798)סניף דוארדליות 6 קצרין171
קריית אונוממ"ס – סיטי מרקט ק.אונו (2045)מרכז מסירהאשכול לוי 121 קריית אונו171
קריית אונוממ"ס פוסטשופ-מחשבים, סלולר (2327)מרכז מסירהשלמה המלך 6 קריית אונו171
קריית אונוממ"ס צמד האופים (2009)מרכז מסירההכלנית 17 קריית אונו171
קריית אונוסניף קיראון (590)סניף דוארשלמה המלך 6 קריית אונו171
קריית ארבעקרית ארבע (162)סניף דוארקריית ארבע171
קריית אתאבית הדואר קרית אתא (867)סניף דוארהמיסדים 1 קריית אתא171
קריית אתאממ"ס – בית אלקטרי (2739)מרכז מסירהזבולון 15 קריית אתא171
קריית אתאממ"ס – מסיבה לי (50)מרכז מסירהאינשטין 20 קריית אתא04-8453619
קריית אתאממ"ס – על הדרך קרית אתא (2704)מרכז מסירהפינסקר 55 קריית אתא171
קריית אתאממ"ס – קניון כפיר קריית אתא (93)מרכז מסירההעצמאות 37 קריית אתא171
קריית אתאקרית בנימין (828)סניף דוארזבולון 91 קריית אתא171
קריית ביאליקבית הדואר קריית ביאליק (870)סניף דוארשד ירושלים 15 קריית ביאליק171
קריית ביאליקממ"ס – כל כלי אספקה טכני (2722)מרכז מסירהחרושת 19 קריית ביאליק04-8767299
קריית ביאליקממ"ס – סופר גבעת הרקפות (822)מרכז מסירהלילך 4 קריית ביאליק04-6466681
קריית ביאליקממ"ס -תיקתק מרקט (2759)מרכז מסירהקרן היסוד 18 קריית ביאליק171
קריית ביאליקממ"ס מאפית שלום הלחם (2792)מרכז מסירההתל 11 קריית ביאליק171
קריית ביאליקממ"ס צעדים קרית ביאליק (3709)מרכז מסירהקרן היסוד 64 קריית ביאליק171
קריית ביאליקמרכז חנויות קריית ביאליק (871)סניף דוארהעמקים 12 קריית ביאליק171
קריית ביאליקסניף אזור תעשיה קריית ביאליק (773)סניף דוארשד ח"ן 9 קריית ביאליק171
קריית גתבית הדואר קריית גת (240)סניף דוארהגפן 7 קריית גת171
קריית גתממ"ס – מיקס סטור (2370)מרכז מסירההרימון 56 קריית גת171
קריית גתממ"ס – מכולת צביקה (2072)מרכז מסירהשמואל הנביא 4 קריית גת171
קריית גתממ"ס – סטוק שקל (3435)מרכז מסירהגאון הירדן 41 קריית גת171
קריית גתממ"ס – שופרסל דיל קרית גת – מלכי ישראל (393)מרכז מסירהשד מלכי ישראל 178 קריית גת171
קריית גתממ"ס -בדק בית וייזגאן (3384)מרכז מסירהמשה ברזני 32 קריית גת171
קריית גתממ"ס אינטל קרית גת (3353)מרכז מסירהצורן 2 קריית גת171
קריית גתממ"ס מאפיית אצלנו בשכונה (2033)מרכז מסירההרימון 38 קריית גת171
קריית גתשכונה ג (שדרות גת) קריית גת (241)סניף דוארשדרות גת 42 קריית גת08-6600050
קריית חייםבית הדואר קרית חיים (874)סניף דואראח"י אילת 13 קריית חיים171
קריית חייםמתוק לי א.אשיווק ממתקים (2827)סניף דוארשיטרית בכור 36 קריית חיים48285577
קריית חייםקרית חיים מערבית (875)סניף דוארארן זלמן 56 קריית חיים171
קריית טבעוןבית הדואר קרית טבעון (877)סניף דואררקפות 2 קריית טבעון171
קריית טבעוןממ"ס קליקלק קרית טבעון (2765)מרכז מסירהרקפות 2 קריית טבעון171
קריית טבעוןק. עמל – קרית טבעון (878)סניף דוארזבולון 2 קריית טבעון04-9831343
קריית יםבית הדואר קרית ים (879)סניף דוארבובר מרטין 3 קריית ים171
קריית יםממ"ס – סופריז בוטיק (2781)מרכז מסירהשרת משה 13 קריית ים774050080
קריית יםממ"ס חיי מרקט (2749)מרכז מסירהסולד רוברט 14 קריית ים171
קריית יםממ"ס- בזר פירות וירקות (2745)מרכז מסירהשד ההסתדרות 12 קריית ים171
קריית מוצקיןגושן קריית מוצקין (882)סניף דוארשד גושן משה 92 קריית מוצקין171
קריית מוצקיןממ"ס – ביג פנדה (2401)מרכז מסירהירושלים 1 קריית מוצקין171
קריית מוצקיןממ"ס – בייגל מרקט פלוס (2899)מרכז מסירהדבורה 28 קריית מוצקין171
קריית מוצקיןממ"ס – החמניה רומי בע"מ (3799)מרכז מסירהז'בוטינסקי 61 קריית מוצקין171
קריית מוצקיןממ"ס- השכונתית (2831)מרכז מסירהורד 26 קריית מוצקין171
קריית מלאכיבית הדואר קרית מלאכי (387)סניף דואררש"י 1 קריית מלאכי171
קריית מלאכיממ"ס סלקשיין מלאכי (2090)מרכז מסירהבגין מנחם 1 קריית מלאכי171
קריית מלאכיממ"ס- המכולת של עמי (2070)מרכז מסירהבר יהודה 55 קריית מלאכי171
קריית מלאכישכונת חב"ד קרית מלאכי (398)סניף דוארנחלת הר חב"ד 4 קריית מלאכי171
קריית נטפיםממ"ס א י חומרי בנין (3065)מרכז מסירהקריית נטפים171
קריית נטפיםקרית נטפים (3120)סניף דוארקריית נטפים171
קריית עקרוןממ"ס – חשמל ואינסטלציה גמליאל (2063)מרכז מסירהחסן מלך מרוקו השני 1 קריית עקרון171
קריית עקרוןממ"ס אל אור סלולר (2046)מרכז מסירההרצל 34 קריית עקרון171
קריית עקרוןקרית עקרון (390)סניף דוארהרצל 1 קריית עקרון171
קריית שמונהבית הדואר קרית שמונה (999)סניף דוארכיכר צה"ל 110 קריית שמונה171
קריית שמונהממ"ס – עולם ומלואו (2805)מרכז מסירהלשם 42 קריית שמונה171
קריית שמונהממ"ס – שמחה בעיר בע"מ (2866)מרכז מסירהתל חי 108 קריית שמונה04-9815110
קריית שמונהממ"ס שופרסל דיל המצודות (2701)מרכז מסירהצומת המצודות קריית שמונה171
קריית שמונהצפון קרית שמונה (793)סניף דוארהנשיא 4 קריית שמונה171
קרית יעריםממ"ס – הכל לשולחן (2127)מרכז מסירההגרא 1 קרית יערים02-5333290
קרני שומרוןקרני שומרון (174)סניף דוארשדרות רחבעם 1 קרני שומרון171
ראמהממ"ס – פלאפוני גליל (2713)מרכז מסירהקנר אלעין ראמה171
ראמהממ"ס סטרטקס (3749)מרכז מסירהראמה171
ראמהרמה (993)סניף דוארראמה171
ראש העיןבית הדואר ראש העין (691)סניף דוארשבזי 27 ראש העין171
ראש העיןגבעת טל – ראש העין (451)סניף דוארדיין משה 2 ראש העין171
ראש העיןממ"ס – אין איי פתרונות סלולר (2562)מרכז מסירהשבזי 155 ראש העין171
ראש העיןממ"ס – סים תקשורת (3624)מרכז מסירהשבזי 130 ראש העין171
ראש העיןממ"ס – קר ומתוק (3621)מרכז מסירהניסים אלוני 4 ראש העין171
ראש העיןממ"ס בי הפי (2534)מרכז מסירהזהרה אלפסיה ראש העין171
ראש העיןממ"ס מתוק במצפה (3633)מרכז מסירהשילה 99 ראש העין171
ראש העיןמרכז הביצים ראש העין (3630)סניף דוארמרבד הקסמים 7 ראש העין171
ראש העיןפארק אפק (676)סניף דוארהמלאכה 4 ראש העין171
ראש פינהבית הדואר ראש פינה (988)סניף דוארגיא אוני ראש פינה171
ראשון לציוןבית הדואר הרצל 30 ראשל"צ (326)סניף דוארהרצל 30 ראשון לציון171
ראשון לציוןדואר פלוס (האצל) (329)סניף דוארהכשרת הישוב 7 ראשון לציון171
ראשון לציוןהרצל ראשון לציון (539)סניף דוארהרצל 94 ראשון לציון171
ראשון לציוןלובינסקי (511)סניף דוארמושביץ 3 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס – אברבאנל – קשקושים (3433)מרכז מסירהאברבנאל 4 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס – ביג סיטי מרקט (2421)מרכז מסירהבן גוריון 4 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס – דיי נייט מרקט רקפות (2037)מרכז מסירהרבי עקיבא 62 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס – הקולה בעיר ראשלצ (2361)מרכז מסירהנגבה 24 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס – חג'בי אלקטרוניקה (72)מרכז מסירהשד יעקב 50 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס – ישראל סאלם טמבור (2064)מרכז מסירהפרס שמעון 33 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס – מיקס קלין (2398)מרכז מסירהשד יעקב 50 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס – סטוק (2022)מרכז מסירהצייטלין 13 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס – קישקושים (128)מרכז מסירההרצל 39 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס אצל דרור ראשון לציון (2320)מרכז מסירההרב צאלח משה 14 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס הסיטונאים בע"מ (2641)מרכז מסירהלישנסקי יוסף 27 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס הפרלמנט מרקט (2848)מרכז מסירהגבעתי 8 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס סיטי מרקט (3356)מרכז מסירההרצל 31 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס קניון הבאר (3414)מרכז מסירהמורשת ישראל 15 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס קניון קארדו (2084)מרכז מסירההשירה העברית 10 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס- פוסט שופ מחשבים (2310)מרכז מסירהלישנסקי יוסף 18 ראשון לציון171
ראשון לציוןממ"ס- שוק סטוק (3)מרכז מסירהרוטשילד 109 ראשון לציון171
ראשון לציוןנוה חוף (495)סניף דוארארגמן 12 ראשון לציון171
ראשון לציוןנוה ים (349)סניף דוארהנחשול 30 ראשון לציון171
ראשון לציוןקידמת ראשון (327)סניף דוארראובן ובת שבע 4 ראשון לציון171
ראשון לציוןרמת אליהו (325)סניף דוארצייטלין 24 ראשון לציון171
ראשון לציוןשכון המזרח (324)סניף דוארשד יעקב 43 ראשון לציון171
ראשון לציוןשער ראשון (338)סניף דוארגולדה מאיר 1 ראשון לציון171
ראשון לציוןD&Y MOBILE – ממ"ס – (2416)מרכז מסירהאחד העם 15 ראשון לציון171
רבבהמזכירות הישוב רבבה (3058)סניף דוארמרכז הישוב רבבה171
רהטבית הדואר רהט (237)סניף דואררהט171
רהטממ"ס קפה נאפולי (2028)מרכז מסירהצאלח אלדין 237 רהט171
רהטסאלח אדין רהט (209)סניף דוארצלאח אלדין 237 רהט171
רועירועי (3191)סניף דואררועי171
רחובותגולד פיש חנות חיות (2380)סניף דוארהמנוף 2 רחובות171
רחובותהרצל (333)סניף דוארהרצל 165 רחובות171
רחובותממ"ס – אמיר בעיר (2021)מרכז מסירההרצל 226 רחובות171
רחובותממ"ס – היפר שופ (3303)מרכז מסירהאפרים זקס 32 רחובות08-9410066
רחובותממ"ס – הפרלמנט אקספרס (3316)מרכז מסירההרצל 120 רחובות171
רחובותממ"ס – כל בו לבניין שושי (2376)מרכז מסירהויצמן 8 רחובות08-9315337
רחובותממ"ס – מכולת השכונה (2039)מרכז מסירהדונדיקוב 9 רחובות171
רחובותממ"ס – סופרמרקט רפי (2319)מרכז מסירהפדובה 3 רחובות171
רחובותממ"ס אצל עלמה (2058)מרכז מסירהיתום משה 2 רחובות171
רחובותממ"ס סיטי מרקט רחובות (2316)מרכז מסירההרצל 35 רחובות171
רחובותממ"ס פאפוס שווארמה על האש (2050)מרכז מסירהגבריאלוב 38 רחובות171
רחובותפט ביי בהולנדית (2372)סניף דוארהר הצופים 74 רחובות171
רחובותקרית משה רחובות (331)סניף דוארגבריאלוב 12 רחובות171
רחליםמזכירות ישוב רחלים (3129)סניף דואררחלים171
ריחאניהממ"ס – טי מרקט (2708)מרכז מסירהריחאניה171
ריחןריחן (3953)סניף דוארריחן171
ריינהריינה (909)סניף דוארריינה171
רימוניםמזכירות ישוב רימונים (3069)סניף דואררימונים171
רינתיהרינתיה (3444)סניף דואררינתיה171
רכסיםממ"ס – מאור עיניי (2813)מרכז מסירהרכסים055-6778803
רם-אוןמ ישוב רם און (3216)סניף דואררם-און171
רמות מאיררמות מאיר (3273)סניף דואררמות מאיר171
רמלהבית הדואר רמלה (540)סניף דוארמס דני 2 רמלה171
רמלהינה בע"מ (366)סניף דוארהיצירה 21 רמלה08-9292065
רמלהממ"ס – מכולת זערור (3333)מרכז מסירהפנקס 8 רמלה171
רמלהממ"ס – סטוק פור יו (3302)מרכז מסירהצה"ל 2 רמלה171
רמלהממ"ס – סטוק קפה (80)מרכז מסירהקלוזנר 29 רמלה171
רמלהממ"ס – סטוריטק (2371)מרכז מסירהצופית 1 רמלה171
רמלהממ"ס – סלקשיין רמלה (2301)מרכז מסירההיצירה 10 רמלה171
רמלהממ"ס כפר השעשועים (3431)מרכז מסירהצופית 41 רמלה171
רמלהממ"ס פזיתה (3437)מרכז מסירהמשה לוי 31 רמלה171
רמלהקניון עזריאלי ברמלה (396)סניף דואררזיאל דוד 1 רמלה171
רמלהקרית מנחם (544)סניף דואראחימאיר אבא 15 רמלה171
רמת גןבית הדואר רמת-גן (550)סניף דוארביאליק 17 רמת גן171
רמת גןהבורסה (565)סניף דוארז'בוטינסקי 3 רמת גן171
רמת גןכפר המכביה (553)סניף דוארברנשטיין פרץ 7 רמת גן171
רמת גןממ"ס – הכל על המשקל ר"ג (3636)מרכז מסירהכנרת 3 רמת גן171
רמת גןממ"ס – טיק טאק מרקט (3639)מרכז מסירהשד ירושלים 98 רמת גן171
רמת גןממ"ס – מכולת השיכון (859)מרכז מסירההמרגנית 8 רמת גן03-7529156
רמת גןממ"ס – מרקט סיטי (2518)מרכז מסירהביאליק 109 רמת גן171
רמת גןממ"ס – קניון ביאליק (2511)מרכז מסירהביאליק 76 רמת גן171
רמת גןממ"ס – קניון עזריאלי איילון (3522)מרכז מסירהדרך אבא הלל 301 רמת גן171
רמת גןממ"ס האצ"ל רמת גן (2528)מרכז מסירהאצ"ל 6 רמת גן171
רמת גןממ"ס מלך האריות רמת גן (2256)מרכז מסירהארלוזורוב 36 רמת גן171
רמת גןנוה רם (564)סניף דואראצ"ל 6 רמת גן171
רמת גןנון סטופ מרקט – (2548)סניף דוארארלוזורוב 27 רמת גן171
רמת גןרמת אפעל (568)סניף דוארהחוגה רמת אפעל 1 רמת גן171
רמת גןרמת השקמה (469)סניף דוארבניהו 29 רמת גן171
רמת גןרמת חן (559)סניף דוארהמאה ואחד 45 רמת גן171
רמת גןרמת יצחק (560)סניף דוארשדרות ירושלים 25 רמת גן171
רמת גןתל השומר בי"ח (552)סניף דוארקציר 1 רמת גן171
רמת הכובשרמת הכובש (694)סניף דואררמת הכובש171
רמת השרוןבית הדואר רמת השרון (650)סניף דוארדרך ראשונים 88 רמת השרון171
רמת השרוןממ"ס – 7 אקספרס רמת השרון (3628)מרכז מסירהיבנה 48 רמת השרון171
רמת השרוןממ"ס – מיני-אתי (2546)מרכז מסירהויצמן 13 רמת השרון171
רמת השרוןממ"ס – משתלת פרח וגן (2647)מרכז מסירהסנה משה 199 רמת השרון171
רמת השרוןממ"ס – פיקניק (2919)מרכז מסירההנביאים 44 רמת השרון03-6726303
רמת השרוןממ"ס – קנדי בר (2653)מרכז מסירהאוסישקין 22 רמת השרון03-5494165
רמת השרוןממ"ס – תבליני טעמים (2658)מרכז מסירהשבטי ישראל 102 רמת השרון171
רמת ישיזול סטוק רמת ישי (2825)סניף דוארחורש האלונים רמת ישי171
רמת ישירמת ישי (888)סניף דואראקליפטוס 3 רמת ישי171
רמת צבירמת צבי (3033)סניף דואררמת צבי171
רמת רזיאלמזכירות ישוב רמת רזיאל (3096)סניף דואר1 רמת רזיאל171
רעננהאזור תעשיה רעננה (608)סניף דוארהמלאכה 2 רעננה171
רעננהבית הדואר רעננה (695)סניף דואראופסטרלנד 4 רעננה171
רעננהממ"ס – סופר פארם רעננה (2965)מרכז מסירהאחוזה 83 רעננה171
רעננהממ"ס – סופרמרקט דור מרקט (2635)מרכז מסירהלוי אשכול 2 רעננה09-7689991
רעננהממ"ס – שופרסל דיל רננים (626)מרכז מסירההמלאכה 1 רעננה09-7469636
רעננהממ"ס – תחנת דלק הדקל – חנות יעד (2590)מרכז מסירההחרושת 10 רעננה09-8653238
רעננהממ"ס – תחנת דלק היצירה (2934)מרכז מסירההיצירה 1 רעננה09-8653238
רעננהממ"ס אם אנד או (2585)מרכז מסירהאנילביץ 25 רעננה171
רעננהממ"ס הסטוק רעננה (2547)מרכז מסירההמלאכה 1 רעננה171
רעננהממ"ס- בוטיק השדה (2502)מרכז מסירההחי"ל 44 רעננה171
רקפתמ. ישוב רקפת (3812)סניף דואררקפת171
רשפוןרשפון (696)סניף דוארהפרחים 16 רשפון171
שאר ישובשאר ישוב (3930)סניף דוארשאר ישוב171
שבות רחלמזכירות ישוב שבות רחל (3098)סניף דואר1 שבות רחל171
שבי שומרוןשבי שומרון (3128)סניף דוארשבי שומרון171
שבלישבלי (775)סניף דוארשבלי – אום אל-גנם171
שגב-שלוםשגב שלום (262)סניף דואראלשיח'עדה 89 שגב-שלום08-6231939
שדה ניצןשדה ניצן (3981)סניף דוארשדה ניצן171
שדי אברהםשדי אברהם (3986)סניף דוארשדי אברהם171
שדי חמדשדי חמד (3664)סניף דוארשדי חמד171
שדרותבית הדואר שדרות (299)סניף דוארמשעול הנשיא 8 שדרות171
שדרותממ"ס – כפר השעשועים (3425)מרכז מסירההנחלים 2 שדרות171
שדרותממ"ס סופר מסיקה (2034)מרכז מסירהברית ערים 25 שדרות171
שדרותסלקשיין שדרות (2394)סניף דוארשד בגין מנחם 1 שדרות171
שואבהשואבה (3125)סניף דוארשואבה171
שוהםממ"ס גלידוש (2445)מרכז מסירההדקל 30 שוהם171
שוהםשוהם (588)סניף דוארדקל 30 שוהם171
שורשמזכירות ישוב שורש (3077)סניף דואר1 שורש171
שחרותשחרות (3697)סניף דוארשחרות171
שייח' דנוןשייח' דנון (3872)סניף דוארשייח' דנון171
שילהממ"ס- ישוב שילה (3091)מרכז מסירהשילה171
שילתמזכירות שילת (3448)סניף דוארדרך הזית 3 שילת171
שכניהשכניה (3825)סניף דוארשכניה171
שלומיממ"ס החמניה שלומי (3724)מרכז מסירהההשראה 2 שלומי171
שלומישלומי (995)סניף דוארשלומי171
שמעהשמעה (3053)סניף דוארשמעה171
שמשיתממ"ס מזכירות שמשית (3023)מרכז מסירההמוביל 1 שמשית171
שניליבנה שני (3082)סניף דואר1 שני171
שעבשעב (776)סניף דוארשעב171
שער אפריםשער אפרים (3650)סניף דוארשער אפרים171
שערי תקווהשערי תקוה (2272)סניף דוארשערי תקווה171
שפייםשפיים (698)סניף דוארשפיים171
שפירשפיר (3271)סניף דוארשפיר171
שפרשפר (8994)סניף דוארשפר171
שפרעםאל מידאן-שפרעם (974)סניף דוארשפרעם171
שפרעםבית הדואר שפרעם (899)סניף דוארשייח' אמין טריף 32 שפרעם171
שפרעםממ"ס – מרקט פלייס (2885)מרכז מסירהשייח אמין טריף 57 שפרעם171
שפרעםממ"ס – סופר סואעד (2738)מרכז מסירהאבו שהאב שפרעם04-9860661
שפרעםממ"ס – סופר סמר שפרעם (2884)מרכז מסירהזייד תאופיק 111 שפרעם171
שרונהשרונה (3832)סניף דוארשרונה171
תומרמ. ישוב תומר (3143)סניף דוארתומר171
תירושתירוש (3198)סניף דוארתירוש171
תל אביב – יפואבן גבירול (417)סניף דואראבן גבירול 170 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפודיזינגוף סנטר (411)סניף דוארדיזנגוף 50 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוהאוניברסיטה (429)סניף דוארלבנון חיים 67 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוהדר יוסף (415)סניף דוארקהילת לבוב 24 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוהועד הפועל (470)סניף דוארארלוזורוב 93 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוהירקון (421)סניף דוארהירקון 61 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוהמרכז החקלאי (477)סניף דוארשד' שאול המלך 8 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוחשמונאים (423)סניף דוארהחשמונאים 88 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפויד אליהו (413)סניף דוארהשלושה 2 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפויפו-שדרות ירושלים (414)סניף דוארשד' ירושלים 12 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפומגדל שלום (431)סניף דואראחד העם 9 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפומינימרקט ברכה (2591)סניף דוארמניה וישראל 13 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפומכון רישוי מכון הדרום ת"א (461)סניף דוארדרך בן צבי 41 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – אגית טכנולוגיה (2519)מרכז מסירהאלפסי 11 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – ברעם (3595)מרכז מסירההארד 5 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – המזווה (2659)מרכז מסירהאחימאיר 27 תל אביב – יפו03-6490461
תל אביב – יפוממ"ס – הקולה אזורי חן (2703)מרכז מסירהאורי צבי גרינברג 25 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – הקולה בעיר כוכב הצפון (2551)מרכז מסירהבוני העיר 9 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – טישלר (2955)מרכז מסירהנחלת בנימין 51 תל אביב – יפו03-5603970
תל אביב – יפוממ"ס – יבולים מהכפר (3549)מרכז מסירהיהודה הנשיא 34 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – מי סטוק (2533)מרכז מסירהאצ"ל 59 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – מינימרקט ניסנוב (2663)מרכז מסירההקשת 15 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – מינימרקט עילאי (2603)מרכז מסירההכובשים 18 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – מפגש חברים (2661)מרכז מסירהדרך שלמה 151 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – מתחם התחנה (529)מרכז מסירהאשקלון 16 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – נחל הבשור (416)מרכז מסירהשד' ירושלים 118 תל אביב – יפו03-6820209
תל אביב – יפוממ"ס – סופר אורה (3576)מרכז מסירהיפת 104 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – פירות וירקות כהן (2623)מרכז מסירהבית אל 12 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – שופרסל אקספרס גורג (2600)מרכז מסירההמלך ג'ורג' 58 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס – שפע בשכונה (3516)מרכז מסירהעלית הנוער 14 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס -מרקט אקספרס היכל מנורה (2709)מרכז מסירהאלון יגאל 51 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס דרך השלום (406)מרכז מסירהדרך השלום 105 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס החמניה יד אליהו (3591)מרכז מסירהדרך דיין משה 34 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס החמניה רמת החייל (3631)מרכז מסירהדבורה הנביאה 128 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס הפינה של באסם (3557)מרכז מסירהיהודה הימית 34 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס הצרכניה של אלי וחן (2520)מרכז מסירההגייסות 8 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס וייצמן (422)מרכז מסירהויצמן 58 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס זול סטוק (3612)מרכז מסירההחשמונאים 121 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס טבע שופס (2563)מרכז מסירההמלך ג'ורג' 62 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס טמבורית המחסן (3552)מרכז מסירההדר יוסף 20 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס מיקסטור (2553)מרכז מסירהקבוץ גלויות 106 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוממ"ס ממתק בלב תל אביב (3536)מרכז מסירהדרך בר-לב חיים 126 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפומרכז חלוקה קרליבך (475)סניף דוארדרך בגין 53 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפונחלת יצחק (464)סניף דוארנחלת יצחק 18 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוסוכנות לוינסקי (466)סניף דוארלוינסקי 108 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוצהלה (419)סניף דואריהונתן 4 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפוקרית שלום (420)סניף דוארהקשת 6 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפושכונת התקוה (426)סניף דואראצ"ל 16 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפושכונת למד (448)סניף דוארבראלי 18 תל אביב – יפו171
תל אביב – יפותל כביר נווה עופר (449)סניף דוארגרינבוים 41 תל אביב – יפו171
תל מונדבית הדואר תל מונד (699)סניף דוארהדקל 50 תל מונד171
תל מונדממ"ס – זול סטוק תל מונד (2542)מרכז מסירהדרור 1 תל מונד171
תל שבעתל שבע (281)סניף דוארתל שבע171
תלםתלם (3099)סניף דוארתלם171
תלמי אליהותלמי אליהו (3472)סניף דוארתלמי אליהו171
תלמי יוסףתלמי יוסף (3985)סניף דוארתלמי יוסף171
תלמיםתלמים (3297)סניף דוארתלמים171
תמרתתמרת (3870)סניף דוארתמרת171
תנובותתנובות (3663)סניף דוארתנובות171
תקועתקוע- מזכירות היישוב (3012)סניף דוארתקוע02-9964568

אתר "שירות לקוחות ישראל" הינו אתר אינפורמטיבי המספק פרטי קשר לשירות הלקוחות של חברות ואתרים מובילים. אנו איננו קשורים לחברות המופיעות באתר ולא מספקים שירות לקוחות מכל סוג שהוא. כל המידע באתר זה נאסף מאתרי החברות, מדיה חברתית ומשוב לקוחות. אנחנו משתדלים לוודא שהפרטים המופיעים באתר זה מדוייקים ועדכניים. אם מצאתם טעות או נתון חסר – עדכנו אותנו בבקשה.

אולי יעניין אותך גם: