דירוג שירות לקוחות – בנקים

פרסומת

הפיקוח על הבנקים מפרסם אחת לשנה את מדד דירוג השירות של הבנקים בישראל.

לפניכם דירוג שירות הלקוחות העדכני של הבנקים לשנת 2019:

דירוגבנקציון 2019ציון 2018שינוי
1בנק מסד72%80%8%-
2בנק יהב71%64%7%+
3מזרחי טפחות65%64%1%+
4בנק איגוד63%53%10%+
5הבנק הבינלאומי60%60%0%
6בנק דיסקונט58%61%3%-
7בנק הפועלים54%49%5%+
7מרכנתיל דיסקונט54%49%5%+
7בנק לאומי54%43%11%+

מהו מדד שירות הלקוחות של הבנקים?

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל החל בשנת 2018 לפרסם אחת לשנה את תוצאות סקר שביעות הרצון שהוא מבצע בקרב לקוחות המערכת הבנקאית.

הסקר של בנק ישראל בודק את מידת שביעות רצון לקוחות הבנקים מהשירות הניתן על ידי הבנק בערוצים השונים, והוא משקף את שביעות הרצון הכללית של הלקוחות, וגם את שביעות הרצון מכל אחד מערוצי שירות הלקוחות של הבנקים – שירות טלפוני, שירות בסניף, ערוצים דיגיטליים, כספומטים ומכשירים דיגיטליים ועוד.

הנתונים המוצגים כאן הם נתוני הסקר האחרון שערך בנק ישראל, אשר פורסמו בדצמבר 2019.