דירוג שירות לקוחות – קרנות פנסיה

משרד האוצר מפרסם אחת לשנה את מדד דירוג השירות של הגופים המוסדיים המנהלים את קרנות הפנסיה.

לפניכם דירוג שירות הלקוחות העדכני של קרנות הפנסיה לשנת 2021:

פרסומת
חברהציון מדד שירות כללישביעות רצון והמלצת לקוחותתלונות הציבורזמני מענה טלפונישביעות רצון דיגיטל
הראל8281848976
כלל8182847176
מגדל מקפת8078839570
הפניקס7981816971
מנורה מבטחים7676808162
אלטשולר שחם7581743573
מיטב דש7476716662
ממוצע ענפי7879807270

איך מחושב מדד שירות קרנות הפנסיה?

​מדד שירות קרנות הפנסיה מחושב אחת לשנה על ידי רשות שוק ההון, במטרה למשקף את רמת השירות של מנהלי החיסכון הפנסיוני בישראל.

מדד השירות מבוסס על הרכיבים הבאים:

  • ציון שביעות רצון והמלצת לקוחות: ציון המהווה 70% מהציון הכולל במדד השירות.
  • ציון תלונות הציבור: ציון המהווה 20% מהציון הכולל במדד השירות.
  • ציון זמני מענה טלפוני: ציון המהווה 10% מהציון הכולל במדד השירות.

מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות

מדד זה נבדק באמצעות סקר לקוחות מדגמי שמבצעת רשות שוק ההון, הבודק את מידת שביעות הרצון של לקוחות מטיפול הגוף המוסדי בפניות אליו, ומידת ההמלצה של לקוחות אלה על הגוף המוסדי.

מדד תלונות הציבור

מדד המשקלל את כל תלונות הציבור המוצדקות שהוגשו לרשות שוק ההון כנגד הגוף המוסדי.

מדד זמני מענה טלפוני

גם מדד זמני המענה הטלפוני נבדק באופן מדגמי על ידי רשות שוק ההון, ומשקף את שיעור השיחות שנענו על ידי מענה אנושי בתוך 3 דקות​.