דירוג שירות לקוחות – קרנות השתלמות וקופות גמל

פרסומת

משרד האוצר מפרסם אחת לשנה את מדד דירוג השירות של בתי ההשקעות המנהלים את קרנות ההשתלמות וקופות הגמל בישראל.

לפניכם דירוג שירות הלקוחות של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל לשנת 2021:

חברהציון מדד שירות כללישביעות רצון והמלצת לקוחותתלונות הציבורזמני מענה טלפונישביעות רצון דיגיטל
ילין לפידות8888869984
אינפיניטי8181867777
מור7678816175
הראל7676767579
מגדל מקפת7673778872
כלל7576766678
אנליסט7475805870
אלטשולר שחם7276782976
הפניקס6972676061
מנורה6870647065
מיטב דש6768715773
ממוצע ענפי7576766774
פרסומת

איך מחושב מדד השירות לקרנות השתלמות וקופות גמל?

​מדד השירות בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל נבדק אחת לשנה על ידי רשות שוק ההון, במטרה למשקף את רמת השירות של הגופים המוסדיים, בכל אחד ממוצרי החיסכון הפנסיוני בישראל.

לכל מוצר מחושב מדד שירות המבוסס על הרכיבים הבאים:

  • ציון שביעות רצון והמלצת לקוחות: מהווה 70% מהציון הכולל במדד השירות.
  • ציון תלונות הציבור: מהווה 20% מהציון הכולל במדד השירות.
  • ציון זמני מענה טלפוני: מהווה 10% מהציון הכולל במדד השירות.

מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות

מדד זה נבדק באמצעות סקר לקוחות מדגמי, הבודק את מידת שביעות הרצון של לקוחות מטיפול הגוף המוסדי בפניות אליו, ומידת ההמלצה של לקוחות אלו על הגוף המוסדי.

חשוב לשים לב שמדובר רק בלקוחות אשר היו בקשר בשנה הנבדקת עם מנהל קרן ההשתלמות או קופת הגמל, בנושא כלשהו.

מדד תלונות הציבור

שקלול כל תלונות הציבור שהוגשו והתבררו ברשות שוק ההון כנגד הגוף המוסדי​, בהתאם להחלטת רשות שוק ההון – תלונות מוצדקות נכללות במדד, ואילו תלונות שהתבררו כלא מוצדקות – לא נכללות בו.

מדד זמני מענה טלפוני

גם מדד זה נבדק באופן מדגמי על ידי רשות שוק ההון, ומשקף את שיעור השיחות שנענו על ידי מענה אנושי בתוך 3 דקות​, בהתאם להנחיות רשות שוק ההון.

error: תוכן מוגן. אין להעתיק!!