דירוג שירות לקוחות – חברות ביטוח חיים

משרד האוצר מפרסם אחת לשנה את מדד דירוג השירות של חברות הביטוח המוכרות ביטוחי חיים.

לפניכם דירוג שירות הלקוחות העדכני של חברות ביטוחי החיים בישראל לשנת 2021:

פרסומת
חברהציון כלליתשלום תביעותשביעות רצון לקוחותתלונות הציבורזמני מענה טלפוניכלים דיגיטליים
איילון878980828776
הפניקס869579837387
מגדל מקפת858387908381
AIG859385746584
מנורה848780867984
ביטוח ישיר838082869185
הראל828583895483
כלל818378848078
הכשרה767880746676
ממוצע ענפי838781837581

איך מחושב מדד שירות חברות הביטוח – ביטוח חיים?

מדד שירות חברות הביטוח מפורסם אחת לשנה על ידי רשות שוק ההון במטרה למשקף את רמת השירות של חברת הביטוח, בכל אחד ממוצרי הביטוח המרכזיים בישראל.

מדד שירות חברות הביטוח בתחום ביטוח החיים מבוסס על הפרמטרים הבאים:

  • מדד תשלום תביעות – אחוז התביעות שאושרו ושולמו, ומהירות הטיפול בהן​.
  • מדד שביעות רצון והמלצת לקוחות – מידת שביעות הרצון ומידת ההמלצה של לקוחות מהטיפול של חברת הביטוח​.
  • מדד תלונות הציבור – שקלול תלונות הציבור שהוגשו והתבררו ברשות שוק ההון​.
  • זמני מענה טלפוני – שיעור השיחות שנענו בתוך 3 דקות​.
  • כלים דיגיטליים – מידת האפשרות של הלקוחות לבצע פעולות בצורה דיגיטלית.