דירוג שירות לקוחות – בנקים

הפיקוח על הבנקים מפרסם אחת לשנה את מדד דירוג השירות של הבנקים בישראל.

לפניכם דירוג שירות הלקוחות העדכני של הבנקים לשנת 2022:

פרסומת
דירוגבנקציון 2022ציון 2021שינוי
1בנק יהב68%69%1%-
2מזרחי טפחות60%65%5%-
3בנק דיסקונט58%60%2%-
4מרכנתיל57%62%5%-
5בנק לאומי54%51%3%+
6בנק הפועלים51%53%2%-
7הבנק הבינלאומי50%54%4%-

מהו מדד שירות הלקוחות של הבנקים?

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל החל בשנת 2018 לפרסם אחת לשנה את תוצאות סקר שביעות הרצון שהוא מבצע בקרב לקוחות המערכת הבנקאית.

הסקר של בנק ישראל בודק את מידת שביעות רצון לקוחות הבנקים מהשירות הניתן על ידי הבנק בערוצים השונים, והוא משקף את שביעות הרצון הכללית של הלקוחות, וגם את שביעות הרצון מכל אחד מערוצי שירות הלקוחות של הבנקים – שירות טלפוני, שירות בסניף, ערוצים דיגיטליים, כספומטים ומכשירים דיגיטליים ועוד.

הנתונים המוצגים כאן הם נתוני הסקר האחרון שערך בנק ישראל, אשר פורסמו בדצמבר 2019.