יצירת קשר

שימו לב – לא ניתן לפנות באמצות הטופס הזה לשירות הלקוחות של חברה או אתר מסחרי כלשהם.

יש לפנות באמצעות טופס זה רק בנושאים הקשורים לאתר customer-service.co.il.